Reportáž z areálu kasární s fotkami a videom nájdete v článku Zoborské kasárne - odhaľte s nami ich tajomstvá

Mesto Nitra postaví v areáli bývalých kasární pod Zoborom novú materskú škôlku. Verejné obstarávanie v hodnote vyše 2,6 milióna eur vyhrala firma INPEK Holding, a.s. Nová škôlka bude mať 6 tried s kapacitou 150 detí. Zhotovenie diela je do 12. mesiacov od podpisu zmluvy t.j. od januára 2019.

Lokalizácia

Nachádzať sa bude v severnej časti areálu kasární pri skladoch. Pôjde o prestavbu budovy na parcele číslo 4450/78 označenej ako Ubytovňa 1 (neskôr prestavaná na kuchyňu a jedáleň), budova na parcele č. 4450/143 (ubytovňa prestavaná na kuchyňu a jedáleň) bude asanovaná.


Ubytovňa 1 - táto budova prejde prestavbou na materskú škôlku

Ubytovňa 1 - Zoborské kasárne Nitra


Budova, ktorá bude asanovaná

Zoborské kasárne Nitra


Dopravné napojenie

V prvej etape bude prístup zabezpečený z Dobšinského ulice - existujúci vstup do areálu kasární a existujúce cesty. V druhej etape výhľadovo napojenie na Chrenovskú a Jeleneckú ulicu.

Zoborské kasárne Nitra


Lokalizácia na mape

Zoborské kasárne Nitra

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Reportáž z areálu kasární s fotkami a videom nájdete v článku Zoborské kasárne - odhaľte s nami ich tajomstvá

Zoborské kasárne sú národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá obsahuje 13 pamiatkových objektov. Patrí sem 9 budov takzvaného Šiator tábora - veliteľská budova, dva dôstojnícke pavilóny, tri obytné budovy, strážnica, budova hostinca a kolkáreň + dve budovy nemocnice a park. Mesto Nitra získalo v roku 2008 od Ministerstva obrany do vlastníctva spolu 34 budov a 109 stavebných objektov. Archeologický ústav vlastní 12 stavieb. Všeobecná hodnota nadobudnutého majetku predstavuje hodnotu 3 289 517,3 €. Mesto sa zaviazalo, že sa areál využije za účelom vytvorenia kultúrnej, vedecko-technickej a športovo-rekreačnej zóny. Vlastníkom pozemkov je Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra.

V roku 1887 navštívil kasárne aj cisár František Jozef I.Zdroj: Nitralive.sk