O zámere mesta postaviť novú materskú škôlku v areáli bývalých kasární pod Zoborom sme písali 22. januára 2019 v tomto článku.

V mestskej časti Zobor, kde sú aktuálne len tri malé materské školy, vyrastá nová škôlka pre 144 detí. Stavajú ju v areáli bývalých kasární na mieste, kde kedysi stála historická obytná budova s kotolňou.

Lokalitu si tento týždeň pozrela vedúca odboru školstva Mária Orságová spolu so šéfom odboru investičnej výstavby Františkom Halásom.

Výrazný posun vo výstavbe novej materskej školy je za pár mesiacov od začiatku prác evidentný. „V marci tu boli len veľké kopy zbúraniska po kotolni, ktorú pristavili k historickej budove. Pristavená budova sa úplne zbúrala. V historickej budove sa vychytali problémy so statikou aj s praskajúcimi múrmi, v novej budove sme riešili elektrické rozvody a internet,“ popísal postup prác na novej škôlke František Halás.

Zakrytie budov je teraz otázkou niekoľkých dní. Hneď potom sa začnú práce vo vnútorných častiach budúcej škôlky. Kuchyňa pre škôlkarov je už napríklad úplne prekrytá. Práce napredujú tak, že je predpoklad, že nová škôlka sa otvorí v plánovanom termíne – v septembri 2020.

Bude mať kapacitu 144 žiakov a na meste evidujú mimoriadny záujem o túto škôlku, pretože Zoborčania majú doteraz iba tri menšie škôlky – na Vansovej, Platanovej a Hospodárskej ulici.

Celková cena za novú škôlku je 2 612 509 eur, pričom spolufinancovanie projektu mestom je vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov. Peniaze mesto získalo cez výzvu Integrovaného operačného programu IROP na nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.


Pohľad na budovu, ktorá bola asanovaná

Kasárne Zobor budova


Ubytovňa číslo 1 - na fotografiách nižšie vidíte jej prestavbu na škôlku

Kasárne Zobor budova


Aktuálny pohľad na výstavbu

Kasárne Zobor - nová materská škôlka, výstavba Kasárne Zobor - nová materská škôlka, výstavba Kasárne Zobor - nová materská škôlka, výstavba Kasárne Zobor - nová materská škôlka, výstavba Kasárne Zobor - nová materská škôlka, výstavba Kasárne Zobor - nová materská škôlka, výstavba


Dopravné napojenie

V prvej etape bude prístup zabezpečený z Dobšinského ulice - existujúci vstup do areálu kasární a existujúce cesty. V druhej etape výhľadovo napojenie na Chrenovskú a Jeleneckú ulicu.

Zoborské kasárne Nitra


Lokalizácia na mape

Zoborské kasárne Nitra

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Reportáž z areálu kasární s fotkami a videom nájdete v článku Zoborské kasárne - odhaľte s nami ich tajomstvá

Zoborské kasárne sú národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá obsahuje 13 pamiatkových objektov. Patrí sem 9 budov takzvaného Šiator tábora - veliteľská budova, dva dôstojnícke pavilóny, tri obytné budovy, strážnica, budova hostinca a kolkáreň + dve budovy nemocnice a park. Mesto Nitra získalo v roku 2008 od Ministerstva obrany do vlastníctva spolu 34 budov a 109 stavebných objektov. Archeologický ústav vlastní 12 stavieb. Všeobecná hodnota nadobudnutého majetku predstavuje hodnotu 3 289 517,3 €. Mesto sa zaviazalo, že sa areál využije za účelom vytvorenia kultúrnej, vedecko-technickej a športovo-rekreačnej zóny. Vlastníkom pozemkov je Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra.

V roku 1887 navštívil kasárne aj cisár František Jozef I.Zdroj: Mesto Nitra, Nitralive.sk