Výstavba v Nitre v priebehu mesiacov november a december 2019


Univerzitný most

Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia november 2019 Univerzitný most rekonštrukcia december 2019 Univerzitný most rekonštrukcia december 2019 Univerzitný most rekonštrukcia december 2019 Univerzitný most rekonštrukcia december 2019 Univerzitný most rekonštrukcia december 2019 Univerzitný most rekonštrukcia december 2019 Univerzitný most rekonštrukcia december 2019 Univerzitný most rekonštrukcia december 2019


Orbis Nitra

Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019


Tabáň

Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Tabáň výstavba november 2019 Orbis Nitra výstavba november 2019


Administratívna budova Veterná (Piaristická)

Administratívna budova Veterná, Nitra, výstavba november 2019 Administratívna budova Veterná, Nitra, výstavba november 2019 Administratívna budova Veterná, Nitra, výstavba november 2019 Administratívna budova Veterná, Nitra, výstavba november 2019


Športový areál, Gymnázium Párovská ulica

Športový areál, Gymnázium Párovská ulica Nitra, výstavba november 2019 Športový areál, Gymnázium Párovská ulica Nitra, výstavba november 2019 Športový areál, Gymnázium Párovská ulica Nitra, výstavba november 2019 Športový areál, Gymnázium Párovská ulica Nitra, výstavba november 2019 Športový areál, Gymnázium Párovská ulica Nitra, výstavba november 2019


Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, rekonštrukcia, november/december 2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, rekonštrukcia, november/december 2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, rekonštrukcia, november/december 2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, rekonštrukcia, november/december 2019


Polyfunkčný objekt Mostná

Polyfunkčný objekt Mostná, výstavba, december 2019 Polyfunkčný objekt Mostná, výstavba, december 2019 Polyfunkčný objekt Mostná, výstavba, december 2019 Polyfunkčný objekt Mostná, výstavba, december 2019


Bytové domy Lomnická ulica

Bytové domy Lomnická ulica, výstavba, december 2019 Bytové domy Lomnická ulica, výstavba, december 2019 Bytové domy Lomnická ulica, výstavba, december 2019 Bytové domy Lomnická ulica, výstavba, december 2019 Bytové domy Lomnická ulica, výstavba, december 2019 Bytové domy Lomnická ulica, výstavba, december 2019 Bytové domy Lomnická ulica, výstavba, december 2019


Bytové domy Brezový háj

Bytové domy Brezový háj, výstavba, december 2019 Bytové domy Brezový háj, výstavba, december 2019 Bytové domy Brezový háj, výstavba, december 2019 Bytové domy Brezový háj, výstavba, december 2019 Bytové domy Brezový háj, výstavba, december 2019 Bytové domy Brezový háj, výstavba, december 2019 Bytové domy Brezový háj, výstavba, december 2019 Bytové domy Brezový háj, výstavba, december 2019


Bytové domy Green Avenue, Chrenová

Bytové domy Green Avenue, výstavba, december 2019 Bytové domy Green Avenue, výstavba, december 2019 Bytové domy Green Avenue, výstavba, december 2019 Bytové domy Green Avenue, výstavba, december 2019


Nová Nitra, pivovar/areál INPEK

Nová Nitra, pivovar, výstavba, december 2019 Nová Nitra, pivovar, výstavba, december 2019 Nová Nitra, pivovar, výstavba, december 2019 Nová Nitra, pivovar, výstavba, december 2019 Nová Nitra, pivovar, výstavba, december 2019 Nová Nitra, pivovar, výstavba, december 2019


Bývalé OD Tesco - rekonštrukcia

Bývalé OD Tesco - rekonštrukcia, december 2019 Bývalé OD Tesco - rekonštrukcia, december 2019 Bývalé OD Tesco - rekonštrukcia, december 2019


Hornbach

Hornbach Nitra, výstavba, december 2019 Hornbach Nitra, výstavba, december 2019 Hornbach Nitra, výstavba, december 2019 Hornbach Nitra, výstavba, december 2019


Nový Polygón - byty

Nový Polygón - byty, výstavba, december 2019 Nový Polygón - byty, výstavba, december 2019 Nový Polygón - byty, výstavba, december 2019 Nový Polygón - byty, výstavba, december 2019 Nový Polygón - byty, výstavba, december 2019


Bytové domy Panorama, Klokočina

Bytové domy Panorama, Klokočina, výstavba, december 2019 Bytové domy Panorama, Klokočina, výstavba, december 2019 Bytové domy Panorama, Klokočina, výstavba, december 2019 Bytové domy Panorama, Klokočina, výstavba, december 2019 Bytové domy Panorama, Klokočina, výstavba, december 2019 Bytové domy Panorama, Klokočina, výstavba, december 2019


Budova na križovatke ulíc Kmeťova/Hviezdoslavova

Bytové domy Panorama, Klokočina, výstavba, december 2019


Bytové domy Zelené Dvory, Diely

Bytové domy Zelené Dvory, Diely, výstavba, december 2019 Bytové domy Zelené Dvory, Diely, výstavba, december 2019 Bytové domy Zelené Dvory, Diely, výstavba, december 2019 Bytové domy Zelené Dvory, Diely, výstavba, december 2019


Promenada Living Park Nitra

Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019 Promenada Living Park Nitra, výstavba, december 2019


Obytná skupina Nové Janíkovce

Obytná skupina Nové Janíkovce Nitra, výstavba, december 2019 Obytná skupina Nové Janíkovce Nitra, výstavba, december 2019 Obytná skupina Nové Janíkovce Nitra, výstavba, december 2019 Obytná skupina Nové Janíkovce Nitra, výstavba, december 2019 Obytná skupina Nové Janíkovce Nitra, výstavba, december 2019 Obytná skupina Nové Janíkovce Nitra, výstavba, december 2019Zdroj: Nitralive.sk