Mesto Nitra si dalo vypracovať nový územný plán zóny Mlynárce I., dôvodom je prehodnotenie pôvodných zámerov, koncepcie využitia časti územia, členenie územia na celky, prehodnotenie výšky zástavby rezidenčnej a polyfunkčnej časti, dopravnej koncepcie v obytnej zóne, technickej infraštruktúry a protipovodňových opatrení.

Jednotlivé zmeny nájdete popísane v PDF dokumente nižšie.

Dotknuté územie predstavuje novú štvrť Nitry známu pod menom Párovské lúky a bude jej prvou etapou. O zámere sme prvý krát informovali v roku 2010 v článku Obytný súbor Párovské lúky - Mlynárce, Nitra. Územie lokality Párovské lúky má územný potenciál pre približne 12 500 až 15 000 bytov čo predstavuje cca 30 až 35 000 obyvateľov.

Informácie môžete čerpať na enviroportal.sk

Párovské lúky, pohľad od R1a

Územný plán Mlynárce I., Zmeny a doplnky č.1 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk, enviroportal.sk