Na Klokočine plánuje firma Camelot Nitra postaviť 135 bytov a polyfunkciu

Objekty: bytový dom (42 bytových jednotiek) a polyfunkčný objekt (93 b.j.)
Parkovanie: podzemná jednopodlažná garáž
Počet parkovacích miest Bytový dom: 72 v podzemí a 90 na povrchu
Počet parkovacích miest Polyfunkčný objekt: 35 v podzemí a 36 na povrchu
Lokalita: nárožie ul. Hviezdoslavovej a ul. Kmeťovej
Celková plocha pozemku: 12 720 m2
Počet podlaží: 6 a 4
Náklady: 13,7 mil. eur
Začiatok výstavby: september 2011
Ukončenie výstavby: september 2014
Navrhovateľ: Camelot Nitra, s.r.o

Nákres - situácia stavby v PDF súbore

Vizualizácie

Nesúhlas občanov so začatím výstavby

Obyvatelia Klokočiny sa stretli na diskusii, aby vyjadrili svoj nesúhlas s výstavbou.

Projekt na mape





Zdroj: EIA enviroportál