Nadstavba bytových domov v Nitre pod Kalváriou


O projekte: Nová Kalvária je projekt, ktorý spočíva v realizovaní nadstavieb na sídlisku v Nitre pod Kalváriou. Za realizovanie nových bytov v nadstavbe ponúkame vlastníkom kompletnú rekonštrukciu ich starého bytového domu. V projekte "Nová kalvária" sa snažíme v spolupráci s mestom riešiť nadstavby komplexne t.z. dodržiavať pravidlá, ktoré nám určí mesto a podielať sa na ich určení tak, aby realizovanie nadstavieb v tejto lokalite prebiehalo komplexne a riešil sa aj okolitý stav (oddych, poriadok, príslušenstvo, ihriská).

Jestvujúci objekt bytového domu sa nachádza v  zastavanej časti mestského územia, v štvrti pod Kalváriou na Benického ulici č. 2, 4. V objekte je situovaných 12 dvojizbových bytových jednotiek na troch nadzemných podlažiach a domové zázemie v polozapustenom suteréne. V súčasnosti sa na bytovom dome nachádza valbová strecha s výškou hrebeňa na úrovni 111,40 m.n.m.
Predložená štúdia rieši vybudovanie nadstavby obsahujúcej 4 bytové jednotky ako mezonetové podkrovné byty. Navrhované byty sa budú nachádzať na 4 NP a 5NP v novovybudovanom podkroví jestvujúceho bytového domu.

Stránka projektu:
http://client.icondesign.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=103

Diskusiu k tomuto projektu nájdete v našom Diskusnom fóre (kliknite sem)

Vizualizácie