O zámere prestavby energobloku na bytový dom na Ďurkovej ulici na Párovciach sme písali vo februári 2019. Proti výstavbe spísali občania petíciu, ktorú podpísalo skoro 700 ľudí.

Zámer však získal dňa 12. júna 2019 územné rozhodnutie, ktoré je potrebné k vydaniu stavebného povolenia. Územné konanie sa začalo aj napriek zamietavému stanovisku VMČ č.2 zo dňa 23.4.2018, ktoré navrhlo projekt prepracovať, dodržať výšku stavby max. 3 NP a predložiť súhlasné stanovisko dotknutých občanov.

Obyvatelia priľahlých bytoviek sa obávajú prehustenia a situácie v doprave, ktoré vznikne po výstavbe bytovky. "Už v súčasnosti je v predmetnej zóne kritický stav s parkovacími miestami. V okolí 11-poschodového bytového domu na Ďurkovej 22, ktorý má 48 bytových jednotiek, sú oficiálne dostupné 4 parkovacie miesta, ďalších asi desať parkovacích miest si ľudia vytvorili na chodníkoch a trávnatých plochách. Podobná situácia je aj v okolí obytných domov na Schurmanovej 3-9 i Párovskej 4-8, ktoré sú tiež v bezprostrednej blízkosti energobloku 226. Denne tu dochádza ku konfliktom kvôli parkovaniu. Je evidentné, že spomínaný developerský projekt zhorší predovšetkým obyvateľom spomínaných bytových domov dostupnosť k bývaniu nielen autom, ale sťaží aj bezpečný peší pohyb v lokalite," píše sa v petícii.

Zaujímavý je tiež fakt, že splnomocneným zástupcom stavebníka projektu je spoločnosť moravcik-schroner s. r. o., ktorej štatutárom je aj Ing. Dávid Moravčík, aktuálny poslanec Tímu Hattas za VMČ č.5.

Vyjadrenie primátora si prečítajte na tomto odkaze.Pozrite si video, ktoré vzniklo k tejto téme