Cestný privádzač spájajúci priemyselný park Nitra - Sever s rýchlostnou komunikáciou R1A je už niekoľko mesiacov realitou, jeho otvorenie však mešká. Práce boli ukončené v novembri 2014, kolaudácia bola pôvodne naplánovaná na február až marec 2015. Zamestnanci a ľudia dochádzajúci do priemyselného parku zatiaľ jazda po ceste I/64, ktorá je v zlom stave a nevyhovuje potrebám dostupnosti PP Sever, ale aj mestskej časti Dražovce.

Dôvodom meškania sú pozemky

"Mesto Nitra aj napriek podpísanej zmluve o budúcej zmluve s predávajúcim spol. Nitra Invest, s.r.o., nemá od januára podpísanú Kúpnu zmluvu s Nitra Invest s.r.o. v zastúpení Ondrej Ščurka, Ing. Ondrej Ščurka štatutári. Mesto Nitra nemôže zahájiť kolaudáciu napojenia R1A práve pre tento dôvod", informovala portál Nitralive.sk Ing. Dana Tomičová, riaditeľka pre investičné projekty spoločnosti MH Invest - dcérskej spoločnosťi Ministerstva hospodárstva SR.

Otvorenie by malo prebehnúť v auguste

Kúpna zmluva by mala byť podpísaná v priebehu budúceho týždňa. Po podpise sa začne kolaudácia stavby. Napojenie by malo byť otvorené v auguste 2015.

Mesto Nitra ako stavebník financovalo uvedenú stavbu okrem vlastných prostriedkov aj formou dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu priemyselnej výroby a služieb, ktorú poskytlo Ministerstvo hospodárstva SR. Náklady na stavbu predstavujú sumu 3,478 milióna eur. Práce začali oficiálne 25. júla 2014.

Napojenie v smere od Bratislavy zatiaľ chýba - bude vybudované v rámci II. etapy - premostenie R1A a IV. etapy - mimoúrovňová križovatka na strane zjazdu z R1A od BA a výjazd R1A smer BB (centrum NR). O pláne napojiť priemyselný park na R1A sme Vás informovali v roku 2011 v článku PP Sever – napojenie na R1


Porovnanie - pohľad na privádzač august 2014 - marec 2015

Napojenie PP Sever na R1 letecký pohľad


Potok Jelšina dostal nové koryto - pretína novú cestu

Napojenie PP Sever na R1 letecký pohľad


Pohľad smer mesto

Napojenie PP Sever na R1 letecký pohľad


Základné údaje o priemyselnom parku:
- rozloha 210 ha
- k dispozícii voľných 250 ha
- súčasná zastavanosť cca 50%
- počet investorov: 11 - Foxconn, Steep Plast, Ernst Keller Slovakia, Visteon, Giesecke&Devrient, ICS Industrial Cables Slovakia, Carnitech/Marel, Promens Nitra, Meiki Slovakia, GU Slovensko, FARGUELL Nitra, Investíciu plánuje aj spoločnosť Osram


Pohľad na začiatok výstavby pri hale spoločnosti DS Smith

Napojenie PP Sever na R1 letecký pohľadNákres napojenia PP Sever na R1 v I. etape (pôvodný nákres, ktorý sa nezhoduje s tým, čo bolo reálne postavené)


V I. etape, ktorá je ukončená, ide o napojenie od BB a výjazd na R1A smer BA

PP Sever napojenie na R1

Nákres napojenia PP Sever na R1A v II. a IV. etape


V II. etape pribudne most a mimoúrovňová križovatka, ktorá napojí R1 na PP Sever v smere od BA

PP Sever napojenie na R1


Fotogaléria 18. marec 2015

Fotogaléria 8. november 2014

Fotogaléria 16. september 2014

Fotogaléria 5. august 2014
Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk