Aktualizované 2.12.2016: Cyklotrasa dostala dňa 30.novembra 2016 stavebné povolenie.

Mesto Nitra a Vráble spojí nový cyklochodník. Na webstránke mesta bolo Oznámenie o zahájení územného konania o umiestnení stavby a využívaní územia s nariadením ústneho pojednávania a tvaromiestnej obhliadky. Ide o zahájenie územného konania na I. a II. etapu.

Dokumentácia bola spracovaná ešte koncom roka 2014, vtedy bol predpokladaný začiatok výstavby september 2015 s ukončením v septembri 2017 (24 mesiacov).

Jedná sa o cyklodopravnú regionálnu trasu, ktorá bude zabezpečovať dochádzkovú trasu za prácou, vyššou občianskou vybavenosťou a do školy. Prioritne ide však o cyklistické dopravné spojenie obcí Golianovo, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Paňa a Dyčka s priemyselnými parkami vo Vrábľoch a v Nitre. Trasa je vedená zároveň troma vinohradníckymi lokalitami /Vrábeľská, Golianovsko – Čechynská, Vinodolsko – Cetínska/ v dotyku s územím vodnej nádrže Golianovo. Trasa bude súčasťou systému budovaných cyklotrás na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

I. etapa: Janíkovce o dĺžke 1,5km
II. etapa: Golianovo - Paňa o dĺžke 4,60km
III. etapa: Paňa - Vráble-Dyčka o dĺžke 11,9km

spolu: 18km

Parametre cyklotrasy: dva jazdné cyklistické pruhy, každý široký 1,5m; šírka komunikácie 3m

Súčasťou cyklotrasy budú aj nasledujúce prvky drobnej architektúry a informačného systému:

- cyklodopravné značky
- cykloprístrešok - informačné miesto /súčasťou sú stojany na bicykle a odpadkové koše/
- infonosiče, lavičky


Cyklotrasa Nitra - Vráble Cyklotrasa Nitra - Vráble Cyklotrasa Nitra - Vráble

Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk, www.unsk.sk