Cyklotrasa získala dňa 6.12.2016 stavebné povolenie.

Cyklotrasa začína na Dolnočermánskej ulici, pokračuje po Červeňovej ulici, ulici Jána Galbavého, pretína Inoveckú ulicu, prechádza cez mestský les Pod borinou, pokračuje cez Slnečnú ulicu ku kruhovému objazdu, odtiaľ po Železničiarskej ulici na Staničnú ulicu, kde sa napája na chodník pri autobusovej stanici (ďalej len „AS“), prechádza popri reštaurácii a končí pri navrhovanom cyklodepe.

časť 1: začiatok cyklotrasy – vjazd na parkovisko OC Family centrum
časť 2: vjazd na parkovisko OC Family centrum – vjazd na parkovisko Hasičského zboru
časť 3: vjazd na parkovisko Hasičského zboru – vjazd na pozemok Hasičského zboru
časť 4: vjazd na pozemok Hasičského zboru – Galbavého ulica styková križovatka
časť 5: Galbavého ulica styková križovatka – križovatka Galbavého ul. s Inoveckou ul.
časť 6: križovatka Galbavého ul. sInoveckou ul. – križovatka Slnečnej ul. so Švecovou ulicou
časť 7: križovatka Slnečnej ul. so Švecovou ulicou – križovatka Slnečná ul. s Urbánkovou ul.
časť 8: križovatka Slnečná ul. s Urbánkovou ul. – priechod pre peších Hanulova ul.
časť 9: priechod pre peších Hanulova ul. – priechod pre peších Železničiarska ul.
časť 10: priechod pre peších Železničiarska ul. – železničné priecestie
časť 11: železničné priecestie – priechod pre peších cez Staničnú ulicu
časť 12: priechod pre peších cez Staničnú ulicu – napojenie na chodník na autobusovej stanici


OSVETLENIE

Nevyhovujúce osvetlenia bude vymenená na uliciach: Dolnočermánska, Inovecká, Železničiarska, Staničná. Nové osvetlenie v neosvetlených úsekoch pribudne na uliciach – Borina, Slnečná ulica. Na Borine je navrhnutých 16 sodíkových 70W svietidiel na stožiaroch výšky 5m, osvetlenie Slnečnej ulice bude 3 sodíkovými 70W svietidlami na stožiaroch výšky 6m. Nasvietené priechody: Hanulova, Železničiarska, Staničná

Projekt rieši rekonštrukciu VO na Staničnej ulici v mieste autobusového nástupišťa. Osvetlenie je navrhnuté 5 novými stožiarmi s výložníkmi, závesná výška svietidiel bude 8m. Na stožiare sa namontujú 100W sodíkové svietidlá z demontovaných stožiarov. Osvetlenie cyklotrasy a autobusovej zastávky je navrhnuté LED svietidlami. Osvetlenie priechodov pre chodcov v mieste vjazdu a výjazdov autobusov z nástupišťa je navrhnuté 4 LED svietidlami. Súčasťou stavebného objektu je aj demontáž 5 stožiarov VO a ich svietidiel.


CYKLODEPO

Na konci cyklotrasy sa navrhuje cyklodepo s kapacitou cca 20 bicyklov, pôdorysného rozmeru 8x4 m. Bude súčasťou existujúceho objektu verejných WC. Cyklodepo je navrhnuté ako uzatvorený objekt s pripojením na inžinierske siete. Cyklodepo bude navrhnuté tak, aby sa v prípade potreby väčšej kapacity parkovania bicyklov mohlo postupne zväčšovať.

Fotogaléria

Začiatok cyklotrasy - napojí sa na existujúcu cyklotrasu pri Family Centre

Cyklotrasa Dolnočermánska


Cyklotrasa bude prechádzať aj cez Borinu po existujúcej panelovej ceste, ktorá sa ponechá ako podklad pod nový asfaltový povrch

Cyklotrasa Borina


Koniec cyklotrasy - na autobusovej stanici, kde sa vybuduje cyklodepo za objektom verejných WC

Cyklotrasa AS Nitra
Mapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá - zelená farba
* cyklotrasa Dolnočermánska - AS Nitra - žltá farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza
* Cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* Cyklotrasa z ulice B.Slančíkovej na Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko

Zdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk, Oznámenie "Cyklotrasa Klokočina – Borina – Hollého – AS Nitra"