Rekonštrukcia autobusovej stanice v Nitre sa začala 2. marca 2015 a mala prebiehať v siedmich etapách po dobu približne jeden a pol roka. V týchto dňoch by sme tak boli svedkami dokončovacích prác na vynovenej stanici. Reálne sa však doteraz neukončila ani prvá etapa, čaká sa na jej kolaudáciu.

V rámci prvej etapy boli skolaudované spevnené plochy, časť pešej komunikácie, vodovodné a kanalizačné prípojky. Ide o časť stanice pri budove, ktorá patrí Polygónu. Viditeľne teda boli postavené nové prístrešky a elektronická informačná tabuľa.

Kompletné informácie o priebehu rekonštrukcie stanice, vizualizácie a fotografie


Vyjadrenie spoločnosti Arriva Nitra

Modernizáciu autobusovej stanice zbrzdilo nestabilné podložie a bolo potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu prístreškov. K ukončeniu prác na 1. etape modernizácie bolo potrebné skompletizovať elektroinštaláciu a kapotáž prístreškov. Žiaľ, práve kapotáž stĺpov, ktorá tvorí hlavný architektonický prvok prístreškov, nebola zrealizovaná v nami požadovanej kvalite a funkčnosti. Z uvedeného dôvodu bola montáž kapotáže prerušená a po úprave dielcov vo výrobe práce pokračovali.

Následne sme požiadali o kolaudáciu prístreškov. V rámci prvej etapy boli už skolaudované spevnené plochy, časť pešej komunikácie, vodovodné a kanalizačné prípojky.

Po získaní všetkých kolaudačných rozhodnutí budeme môcť 1. etapu odovzdať verejnosti do užívania. O termíne odovzdania budeme cestujúcich a verejnosť včas informovať.

Po ukončení 1. etapy prehodnotíme harmonogram a výstavbu ďalších etáp tak, aby sme čo najviac znížili sklz vo výstavbe.

Modernizácia autobusovej stanice je naplánovaná na sedem etáp. Usilujeme sa dohliadať na to, aby naši dodávatelia odviedli kvalitnú prácu v primeranom čase a aby sme modernizovanú autobusovú stanicu odovzdali čo najskôr ako to bude možné.

Fotogaléria

Autobusová stanica Nitra rekonštrukcia, jún 2016 Autobusová stanica Nitra rekonštrukcia, jún 2016 Autobusová stanica Nitra rekonštrukcia, jún 2016 Autobusová stanica Nitra rekonštrukcia, jún 2016 Autobusová stanica Nitra rekonštrukcia, jún 2016Zdroj: Nitralive.sk