Mesto Nitra dalo konečne opraviť prepadnuté kanálové poklopy na Hviezdoslavovej triede. Odbor komunálnych činností a životného prostredia na MsÚ v Nitre najprv požiadavku adresoval Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ako vlastníkovi kanalizácie, spoločnosť však opravu hodila na plecia Mesta Nitry.

Prepadnuté kanálové poklopy sú v Nitre špecialitou, vodárenská spoločnosť ich stav dlhodobo ignoruje, Mesto Nitra zasa opravuje miestne komunikácie bez spolupráce s vodárňami. Dobrým príkladom je Štúrova ulica, kde sú dlhodobo prepadnuté poklopy.

Koľko vydržia poklopy opravené?

hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpg hviezdoslavova-trieda-kanale-oprava-cesta-august-2016_01.jpgZdroj: Nitralive.sk