Na rýchlostnej ceste R1 pri Nitre v katastri obce Pohranice by malo pribudnúť obojstranné odpočívadlo. Súčasťou odpočívadiel by mala byť čerpacia stanica pohonných hmôt, reštaurácia a parkoviská pre kamióny, ktoré budú zásobovať závod Jaguar Land Rover. V druhej etape sa uvažuje aj s ich prepojením, čim sa vytvorí možnosť otáčania vozidiel do protismeru. Začiatok výstavby sa predpokladá v roku 2017 a ukončenie v roku 2018.

Na obidvoch odpočívadlách bude vyčlenená plocha pre vybudovanie motorestu, čerpacích staníc a nabíjacích staníc pre elektromobily.

Počet parkovacích miest bude nasledovný: 50 miest pre osobné vozidlá, 50 pre nákladné vozidlá, 8 pre autobusy a 2 miesta pre karavany.

Zámer výstavby odpočívadiel vychádza z Koncepcie rozmiestnenia odpočívadiel na diaľniciach a rýchlostných cestách na Slovensku.


Pohľad na miesto výstavby smer Nitra

Odpočívadlo Pohranice


Nákres oboch odpočívadiel

Odpočívadlo PohraniceLokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, eia enviroportál