V priebehu roka 2017 som písal o nových cyklotrasách, ktoré plánuje Mesto Nitra vybudovať. Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v minulom roku bol mestskými poslancami podporený návrh k dobudovaniu cyklistickej infraštruktúry v Nitre na cyklodopravné účely. Poslanci schválili zapojenie mesta v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) k doplneniu cyklotrás v piatich nových úsekoch.

Opakované verejné obstarávanie

Zdržanie spôsobilo opakovanie verejného obstarávania, ktoré prebehlo v roku 2017, bolo však zrušené a s ním aj zmluvy s dodávateľmi prác. "Dôvodom bolo zistenie, že verejné obstarávanie neobsahuje všetky položky stavebných prác, ktore vyplývali z projektových dokumentácií k cyklotrasam. Riadiaci orgán mal názor, že pri audite EÚ by tieto práce mohli byť označené ako neoprávnené a neboli by mestu preplatené," informoval ma prednosta Igor Kršiak. Pôvodné verejné obstarávanie prebehlo cez Nitriansku investičnú, nové obstarávanie prebehlo individuálnou formou podľa zákona o VO.

Práce začali v októbri

S výstavbou cyklotrás sa začalo začiatkom októbra po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi. To prebehlo v týždni od 1. do 5. októbra.

Vo výstavbe sú cyklotrasy:

- Chrenová Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica
- Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná ul. - Mestský park na Sihoti
- Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra
- cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa

Verejné obstarávanie prebieha u cyklotrás:

- Park Sihoť - Dražovce
- Autobusová stanica Nitra - ulica ČSA (Štúrova)
- cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina

V prípade Cyklolávky cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU Nitra prebieha I. ex-ante kontrola. Jej úlohou je preventívne eliminovať chyby a nedostatky v návrhoch dokumentácie k verejnému obstarávaniu a tým znížiť riziko porušenia ZVO. Vykonáva sa pred samotným verejným obstarávaním.

Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná ul. - Mestský park na Sihoti

Viac o cyklotrase sa dočítate v tomto článku

Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť Výstavba cyklotrasy Wilsonovo nábrežie - Mostná - park Sihoť

Výstavba cyklotrasy Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica

Viac o cyklotrase sa dočítate v tomto článku

Výstavba cyklotrasy Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica Výstavba cyklotrasy Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica Výstavba cyklotrasy Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica Výstavba cyklotrasy Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica Výstavba cyklotrasy Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica Výstavba cyklotrasy Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica Výstavba cyklotrasy Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica Výstavba cyklotrasy Tr.A.Hlinku - Dlhá ulicaMapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá - zelená farba
* cyklotrasa Dolnočermánska - AS Nitra - žltá farba

* chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza
* cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* cyklotrasa z ulice B.Slančíkovej na Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko

Zdroj: Nitralive.sk