Ministerstvo dopravy a výstavby SR vybralo zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti pre stavbu R8 Nitra - križovatka R2. Štúdiu v hodnote 464 400€ vypracujú združenie českých firiem AFSAG HBH, kde je vedúcim členom spoločnosť AF-CITYPLAN s.r.o. Zmluva nadobudla účinnosť 16. februára 2019. Zmluvne dohodnuté dodanie štúdie je do 450 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Cieľom stavby je prepojenie rýchlostných ciest R1 a R2 rýchlostnou cestou R8 v koridore Nitra – Topoľčany – Bánovce nad Bebravou. V Nitre by sa R8 napojila na R1 v križovatke Lehota. Túto cestu zvyknú médiá a odborníci označovať ako rýchlostnú cestu prvej vlády Robera Fica, hovorí sa o nej od roku 2008. Najbližšia aktivita však nastala až v roku 2015, kedy vláda vo svojom uznesení schválila verejné obstarávanie na vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Zakázku zverejnila Národná diaľničná spoločnosť vo vestníku verejného obstarávania dňa 9. mája 2018.

Cieľom štúdie je analýza súčasného stavu dopravy a návrh jej riešenia, súčasťou bude aj sčítanie dopravy, prognóza vývojú do budúcnosti a návrh variantov/trasovania rýchlostnej cesty R8.

Upozorňujem, že táto rýchlostná cesta je hudbou budúcnosti, ak vôbec príde k jej výstavbe. Alternatívou je totižto preložka cesty I/64 (Komárno - Nitra - Topoľčany), ktorá už štúdiu realizovateľnosti vypracovanú má. Rovnako ako pri R8 je však jej výstavba reálna v priebehu najbližších 20 rokov. Téme preložky I/64 sa budem venovať v pripravovanom článku.

Rýchlostná cesta R8 - informácie

Trasa rýchlostnej cesty R1 je definovaná: Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok. Chýba úsek BB - Ružomberok.

Trasa rýchlostnej cesty R2 je definovaná: Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom –Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice. V prevádzke je polovičný profil Ruskovce - Pravotice, Žiar nad Hronom Sever - Juh, Zvolen východ - Kriváň.

Navrhované varianty trasy rýchlostnej cesty R8 medzi Nitrou a rýchlostnou cestou R2 sú navrhnuté v kategórii R 24,5/120.

Variant 1 – červený
Kategória rýchlostnej cesty je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 54,641 16 km

Variant 2 – modrý
Kategória rýchlostnej cesty je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 56,542 03 km

Variant 3 – fialový
Kategória rýchlostnej cesty je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 53,749 25 km

Variant 4 - zelený = víťazný variant
Kategória rýchlostnej cesty je R 24,5/120 o celkovej dĺžke 54,885 km


Mapa - trasa R8 a varianty

R8 trasa


Mapa diaľničnej siete SR

R8 trasaZdroj: Nitralive.sk, NDS.sk