Od začiatku marca boli obnovené práce na výstavbe nových úsekov cyklotrás v Nitre.

Cyklotrasa Klokočina - Borina - Autobusová stanica je pokračovaním plánovanej cyklotrasy Mlynárce - Klokočina (Kmeťova, Hviezdoslavova, Dolnočermánska). Cyklotrasa je navrhnutá ako spoločná cestička pre chodcov a cyklistov. Okrem niektorých úsekov bude mať šírku 3m, v úsekoch so stiesnenými šírkovými pomermi to bude od 2,30 do 2,50m, na Železničiarskej ulici to budú len 2m v dĺžke 25m.


Osvetlenie

Nové osvetlenie pribudne na Borine, pôjde o 16 sodíkových svietidiel. Na Slnečnej ulici pribudnú 3 nové stĺpy verejného osvetlenia. V rámci cyklotrasy budú nasvietené 3 priechody pre chodcov - na Hanulovej, Železničiarskej a Staničnej ulici. Pre každý priechod sú navrhnuté dve LED svietidlá.

Na Staničnej ulici bude zrekonštruované existujúce osvetlenie v mieste autobusového nástupišťa. Priestor bude osvetlovať 5 sodíkových svietidiel. Osvetlenie cyklotrasy a autobusovej zastávky je navrhnuté 3 LED svietidlami. Nasvietené tiež budú priechody pre chodcov v mieste vjazdu a výjazdov autobusov z nástupišťa - spolu 4 svietidlá.


Cyklotrasa je najviac rozostavaná na Borine, minulý týždeň práce značne pokročili na Dolnočermánskej ulici. Pri autobusovej stanici zatiaľ nevidno aktivitu. Takto to vyzerá pod Borinou na Slnečnej ulici, ktorá začína na križovatke Hollého x Kavcova x Hanulova

Cyklotrasa Borina, Nitra


Cyklotrasa pokračuje smerom hore - na fotke číslo 2 vidno panely, ktoré budú zaasfaltované

Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra


V tomto mieste pokračuje cyklotrasa cez les

Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra


Z lesa vyúsťuje do križovatky ulíc Bottova / Inovecká

Cyklotrasa Borina, Nitra


A teraz pohľad na opačný koniec / začiatok cyklotrasy je pri Family centre. Kopíruje existujúci chodník, pri hasičoch vzniká nový chodník - doteraz tam absentoval.

Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra Cyklotrasa Borina, Nitra


Z Dolnočermánskej smeruje trasa cez Červenovu, Jána Galbavého a odtiaľ do lesa

Cyklotrasa Borina, NitraMapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá - zelená farba
* cyklotrasa Dolnočermánska - AS Nitra - žltá farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza
* Cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* Cyklotrasa z ulice B.Slančíkovej na Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko

Zdroj: Nitralive.sk