Priebeh rekonštrukcie od začiatku nájdete na tomto odkaze

Rekonštrukcia autobusovej stanice v Nitre sa nachádza v poslednej IV. etape. Arriva ju plánuje odovzdať do užívania v priebehu tohto roka. Termín ukončenia prác je naplánovaný na koniec prvého polroka 2019. Rekonštrukcia začala 2. marca 2015.

V závislosti od klimatických podmienok pokračujú práce na IV. etape modernizácie autobusovej stanice v Nitre pokládkou obrubníkov na nových nástupných zastávkach, zhotovili sa základy budúceho prístrešku a aktuálne sa finalizujú práce na inštalácii základnej časti oceľovej konštrukcie pre nástupištia diaľkových liniek. Okrem práce na nástupiskách boli vybudované aj nové slaboprúdové rozvody elektrickej siete, uzemnenie a odvodnenie prístreškov a komunikácií. Aktuálne pracujeme na výstavbe prístreškov diaľkových liniek spolu so zmenou dopravného napojenia autobusov - nový vjazd na autobusovú stanicu a nové dopravné riešenie v obsluhe zastávok diaľkových liniek, informovala portál Nitralive pani Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.


Nová vizualizácia diaľkových nástupíšť - vidno na nej prestrešenie nástupíšť s kaleným bezpečnostným sklom pre prevzdušnenie celej stanice. Sklenené zásteny slúžia na ochranu cestujúcich v nepriaznivom počasí. Súčasťou je vzrastlá zeleň s novým mobiliárom a informačný systém.

Autobusová stanica Nitra - diaľkové nástupištia, vizualizácie


Aktuálny stav výstavby diaľkových nástupíšť

Aktuálny stav rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre (marec 2019) Aktuálny stav rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre (marec 2019) Aktuálny stav rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre (marec 2019) Aktuálny stav rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre (marec 2019)


Stánky zatiaľ chýbajú

Aktuálny stav rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre (marec 2019)


V tejto časti bude zastávka MHD, zároveň tu končí cyklotrasa vedúca z Klokočiny. Malo by tu byť cyklodepo.

Aktuálny stav rekonštrukcie autobusovej stanice v Nitre (marec 2019)


A trochu nostalgie...

Autobusová stanica NitraZdroj: Nitralive.sk, Arriva Nitra