Aktualizované 4. júna 2019 o nové fotografie

Priechod pre chodcov je dokončený, osvetlenie je funkčné, vo vozovke sú osadené aktívne gombíky, ktoré autám signalizujú prechádzajúcich chodcov. Na strane pri budove MsÚ bolo osadené zábradlie.

Priechod pre chodcov Coboriho Nitra Priechod pre chodcov Coboriho Nitra Priechod pre chodcov Coboriho Nitra

_____________________________________________________________________________________________________

O potrebe zriadenia priechodu pre chodcov na Coboriho ulici vedľa budovy Mestského úradu v Nitre sa hovorí už roky. Ľudia behajú cez cestu a vodiči sa sťažujú. Doteraz však nebola vôla.

Za ostatný týždeň boli na oboch stranách ulice prispôsobené časti chodníka, chýba už len vyznačiť čiary na priechode. Otázna je však poloha priechodu - časť chodcov chodí od mestského úradu a vchádza do areálu Polygónu pod týmto priechodom, časť chodcov smeruje z Damborského ulice, ktorá je nad priechodom. Či budú chodci priechod využívať, alebo behať cez cestu, sa ukáže časom.

V roku 2014 sa Ing. Ján Pánsky z Útvaru hlavného architekta vyjadril: "Zriadením priechodu pre chodcov v tejto lokalite sme sa už zaoberali spolu s dopravným inžinierom z Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre. V zmysle zákona o cestnej premávke, §53, ods. 1 - Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov. Priechod pre chodcov sa nachádza na svetelne riadenej križovatke. Tento priechod je bezpečný, nakoľko je riadený svetelnou signalizáciou. Avšak v zmysle citovaného paragrafu, ods. 3 - Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy."

"Zriadením priechodu pre chodcov v tejto lokalite by došlo k narušeniu plynulosti cestnej premávky. Pre zriaďovanie priechodov pre chodcov platia, prísne podmienky pre ich zriaďovanie. Podstatnou je intezívne nasvetlenie priechodu. V prípade súhlasu dopravného inžiniera z Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre, by sa musela spracovať dokumentácia pre nasvetlenie priechodu," píše sa ďalej vo vyhlásení.

Nakoniec sa teda našlo riešenie aj bez nasvietenia priechodu, prípadne bude neskôr nutné priechod nasvietiť. Súvislú opravu potrebuje aj zvyšok chodníka pri mestskom úrade.

Priechod pre chodcov Coboriho ulica, Nitra Priechod pre chodcov Coboriho ulica, Nitra Priechod pre chodcov Coboriho ulica, Nitra Priechod pre chodcov Coboriho ulica, Nitra Priechod pre chodcov Coboriho ulica, Nitra Priechod pre chodcov Coboriho ulica, NitraZdroj: Nitralive.sk