Od 16. apríla 2019 jazdíme po novom obchvate Dražoviec (preložka I/64). O sprejazdnení posledného úseku - nadjazdu sme informovali v článku Obchvat Dražoviec je v prevádzke už celý, dnes sprejazdnili nadjazd, v ktorom nájdete fotografie aj video.

Medzi Nitrou/Šindolkou a novým obchvatom však chýba poriadne prepojenie. Stále je potrebné postaviť mimoúrovňovú križovatku I/64 Šindolka. Začiatok výstavby bol pôvodne plánovaný na koniec roka 2018, neskôr na marec 2019 s ukončení v novembri 2019.

Aktuálne plánovaný termín začiatku prác je september 2019. Výstavbu totižto negatívne ovplyvňujú 2 fakty:

1. proces majetkovoprávneho vysporiadania - spoločnosť MH invest, s.r.o. vykúpila stovky pozemkov, v prípade vyvlastnenia pozemkov pána Cerulíka však prišlo aj k trestnému oznámeniu. Písali sme o tom v článku Roman Cerulík podal trestné oznámenie na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

2. nesúlad územného plánu mesta Nitra s nadradeným územným plánom samosprávneho kraja: "Na túto skutočnosť spoločnosť MH Invest, s.r.o. upozorňovala tak pôvodné vedenie mesta ešte v roku 2018, ako následne i nové vedenie mesta, ktoré vzišlo po voľbách. Vedenie mesta malo včas prijať opatrenia na uvedenie stavu do súladu so zákonom, k čomu do dnešného dňa nedošlo," informovala nás spoločnosť MH Invest - dcérska spoločnosť ministerstva hospodárstva. Žiadosťou sa zaoberalo Mestské zastupiteľstvo v Nitre koncom apríla. Zastupiteľstvo schválilo obstaranie zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Nitra.

Spomínané fakty môžu mať negatívny vplyv na povoľovací proces a predpokladaný termín začiatku prác, ktorý bol ako hore uvádzam stanovený na september 2019. Samotná výstavba má trvať 10 mesiacov.


Ako bude vyzerať nové napojenie a križovatka na Šindolke?

Začiatok úseku je v križovatke I/64 x Prvosienkova ulica. Prvosienkova ulica/Šindolka bude napojená na I/64 podjazdom pod novú mimoúrovňovú štvorprúdovú cestu. Šírkové usporiadanie cesty I/64 vychádza z predpokladaného výhľadového dopravného zaťaženia, v extraviláne v kategórii C 22,5/80 (4-pruh) a v intraviláne mesta Nitra v zodpovedajúcej kategórii MZ 22,5/50.

Na ceste I/64 bude v smere von z mesta umiestnená autobusová zastávka, schodiská a rampy pre peších. Cyklisti budú vedení po ľavej strane Prvosienkovej ulice, mimoúrovňovo pod mostom na ceste I/64, peší sú vedení na pravej strane ulice.

"Predĺženie a úprava Prvosienkovej ulice je navrhnuté v celkovej dĺžke 330 m. Jedná sa o dvojpruhovú, obojsmernú miestnu komunikáciu so šírkou jazdných pruhov 3,50 m, ktorá je v priestore MÚK „Šindolka“ rozšírená o samostatný odbočovací pruh vľavo. Pozdĺž Prvosienkovej ulice je vpravo navrhnutý chodník pre peších a vľavo obojsmerná cyklistická cestička. Na opačnej strane cesty I/64 chodníky i cyklotrasa naviažu na plánované chodníky a cyklotrasy obytného súboru Šindolka I. Prvosienková ulica je výškovo vedená pod cestou I/64," píše sa v Zámere podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.


Čo bude so starou cestou?

Cesta bude opravená a uvedená do pôvodného stavu, bude prekvalifikovaná na miestnu komunikáciu, v správe mesta Nitra. Informácia mi prišla z MH Investu (dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR).


I/64 ŠindolkaZdroj: Nitralive.sk