Na Škultétyho ulici sa začalo s výstavbou parkovacích miest, koncom augusta pribudne aj pruh pre ľavé a pravé odbočenie. Pribudne aj nový chodník.

Parkovacie miesta vzniknú na pravej strane v smere na Dolnočermánsku ulicu na ploche na konci ulice a popri ZŠ Škultétyho. Parkovanie na tejto ulici doteraz nebolo regulované, parkuje sa priamo na ceste čo je v rozpore s predpismi - parkovanie v obytnej zóne je možné len na vyznačených parkoviskách. Nové parkovacie miesta tak pomôžu zlepšiť situáciu v lokalite.

Pruhy pre ľavé a pravé odbočenie urýchlia výjazd a vjazd z/do ulice, v minulosti sa však hovorilo o vybudovaní kruhového objazdu, ktorý by bol lepším riešením. Kruhový objazd sa nebude realizovať z dôvodu nedostatočného priestoru pre jeho výstavbu.


Uzávierka Škultétyho ulice

Kompletná uzávierka bude od 24. do 26. augusta z dôvodu kompletnej výmeny asfaltových vrstiev v rozsahu stavby. Obchádzková trasa bude vyznačená. Lokálne médiá informovali o úplnej uzávierke od 29. júla, táto informácia nie je správna. Obchádzková trasa s vyznačeným trasovaním bude v smere Dolnočermánska x Hviezdoslavova x Novomeského.

Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta

Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta


Rekonštrukcia MK Škultétyho - 18. august 2019

Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho


MK Škultétyho po rekonštrukcii 7. september 2019

Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho Rekonštrukcia MK Škultétyho