Na Škultétyho ulici sa začalo s výstavbou parkovacích miest, koncom augusta pribudne aj pruh pre ľavé a pravé odbočenie. Pribudne aj nový chodník.

Parkovacie miesta vzniknú na pravej strane v smere na Dolnočermánsku ulicu na ploche na konci ulice a popri ZŠ Škultétyho. Parkovanie na tejto ulici doteraz nebolo regulované, parkuje sa priamo na ceste čo je v rozpore s predpismi - parkovanie v obytnej zóne je možné len na vyznačených parkoviskách. Nové parkovacie miesta tak pomôžu zlepšiť situáciu v lokalite.

Pruhy pre ľavé a pravé odbočenie urýchlia výjazd a vjazd z/do ulice, v minulosti sa však hovorilo o vybudovaní kruhového objazdu, ktorý by bol lepším riešením. Kruhový objazd sa nebude realizovať z dôvodu nedostatočného priestoru pre jeho výstavbu.


Uzávierka Škultétyho ulice

Kompletná uzávierka bude od 24. do 26. augusta z dôvodu kompletnej výmeny asfaltových vrstiev v rozsahu stavby. Obchádzková trasa bude vyznačená. Lokálne médiá informovali o úplnej uzávierke od 29. júla, táto informácia nie je správna. Obchádzková trasa s vyznačeným trasovaním bude v smere Dolnočermánska x Hviezdoslavova x Novomeského.

Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta

Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta Na Škultétyho ulici pribudnú parkovacie miesta a odbočovací pruh, uzávierka ulice koncom augusta