Na konci Nitry na Cabajskej ulici absentuje priechod pre chodcov a to v mieste, kde sa nachádzajú zastávky MHD po oboch stranách tejto frekventovanej cesty. Cabajská slúži ako privádzač do Nitry z rýchlostnej cesty R1. Po dlhých rokoch naťahovania by sa priechod mal stať konečne realitou.

Situácia pre chodcov v tejto časti Čermáňa je dlhodobo nevyhovujúca a pri nebezpečnom prechádzaní na druhú stranu - aj ohrozujúca zdravie účastníkov cestnej premávky. „Toto vedenie mesta sa na základe spomínaných skutočností preto rozhodlo, že situáciu musí riešiť, pretože je naozaj nebezpečná a ohrozuje obyvateľov,“ doplnil hovorca radnice Tomáš Holúbek.

Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia, odbor cestnej dopravy na Okresnom úrade v Nitre následne určí použitie a umiestnenie dopravného značenia. Okrem priechodu je potrebné nainstalovať osvetlenie, upraviť chodníky, osadiť značky. Mesto tiež investuje do autobusových zastávok na ktoré má vyčlenené peniaze.

Na Cabajskej pribudne dlho očakávaný priechod pre chodcov Na Cabajskej pribudne dlho očakávaný priechod pre chodcov Na Cabajskej pribudne dlho očakávaný priechod pre chodcov