Na Mestskom úrade v Nitre sa dňa 13. februára 2020 stretli zástupcovia ministerstva dopravy, ministerstva vnútra, KDI, OÚ Nitra, SSC, Granvie s predstaviteľmi mesta. Témou rokovania bol zámer výstavby turbo-okružnej križovatky na Cabajskej ulici.

Na tejto križovatke sa spája niekoľko ciest a tie majú rôznych správcov. Správcom cesty II/562 Nitra - Cabaj-Čápor je Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Zástupcov kraja však na stretnutie nepozvali, dôvod je pre mňa nepochopiteľný.

Prinášam teda vyjadrenie NSK, stanovisko mi poslala PhDr. Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) nedostal pozvánku na rokovanie k výstavbe problémovej križovatky na Cabajskej ulici, ktoré sa konalo vo štvrtok 13. februára v priestoroch Mestského úradu v Nitre, napriek tomu, že existujúca cesta II/562 Nitra – Cabaj-Čápor je vo vlastníctve NSK a za dopravné riešenie tohto nebezpečného úseku sa predseda NSK Milan Belica principiálne zasadzuje už dlhé roky. Ešte na predchodcov súčasného ministra dopravy, v čase výstavby rýchlostnej cesty R1, nástojčivo apeloval na úpravu tejto nebezpečnej križovatky na kruhový objazd, čo sa však neudialo. Ľady sa pohli až vlani v lete, keď sa predseda NSK Milan Belica obrátil listom na súčasného ministra dopravy a výstavby SR, aby toto ministerstvo ako jediný oprávnený operatívne zabezpečilo v rámci PPP projektu rýchlostnej cesty R1 rozšírenie predmetu Koncesnej zmluvy o vybudovanie turbo – okružnej križovatky ako najvhodnejšieho dopravno – technického riešenia z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v danom úseku. Prílohou listu boli podporné stanoviská dotknutých subjektov.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ešte vlani v apríli zvolal za účasti všetkých zainteresovaných pracovné rokovanie k doriešeniu neúnosnej až kolabujúcej dopravnej situácie v rámci križovatky R1 Nitra JUH – Čermáň. Koncesionár (Granvia, a s.) na tomto rokovaní odprezentoval projekt a vyjadril názor, že pre zvýšenie kapacity a bezpečnosti premávky je najvhodnejším riešením veľká turbookružná križovatka, osadená v priestore medzi existujúcou cestou II/562 Nitra – Cabaj-Čápor, ulicou Jakuba Haška a poľnou cestou TKO Katruša. Výhľadovo by mala byť cesta II/562 v smere na Cabaj – Čápor napojená na plánovanú cestu I/64 (R64) Komjatice – Nitra samostatnou trubkovou križovatkou v lokalite Orechov a naopak cesta I/64 by mala byť privedená do novej turbookružnej križovatky.Zdroj: Nitralive.sk