Priebeh výstavby cyklolávky cez rieku Nitra

Prepojí Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže a to v časti pod Kalváriou. Okrem cyklolávky pribudne aj nový úsek cyklotrasy a to od Univerzitného mosta po Nitrianske komunálne služby. V budúcnosti sa napojí na cyklotrasu Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže.

Celková dĺžka cyklotrasy bude 789,792 m a cyklolávky 62,10 m. Výstavba je finanovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu, náklady predstavovujú sumu 1 283 454,80 € s DPH. Mesto Nitra z tejto čiastky zaplatí 5%.

Šírka: 4m, 2 cyklistické pruhy
Osvetlenie: v madlách zábradlia
Osvetlenie: 70W svietidlá, odstup 33m, výška 5m
Ukončenie výstavby: 31. marec 2021 (pôvodne október 2020)

Informácie o cyklolávke a cyklotrase TU

26. marec 2021


Na otvorenie cyklolávky si počkáme do mája.

Cyklomost Nitra

10. marec 2021


Cyklotrasa už má po celej dĺžke aj vrchnú finálnu vrstvu asfaltu

Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021


Pohľad na miesto budúceho podjazdu - ten čaká na dotáciu a verejné obstarávanie

Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021


Miesto, kde končí nová cyklotrasa, do budúcna sa na ňu napojí úsek Nábrežie mládeže - Akademická

Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021

9. marec 2021


Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021

6. marec 2021


Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020

21. november 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020

Video
Február 2021


Výstavba cyklolávky v Nitre, Február 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, Február 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, Február 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, Február 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, Február 2021

20. november 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020

Video
4. až 8. november 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 4. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 4. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 8. november 2020

5. október 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020

September 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020

August 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020

3. jún 2020

Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020

29. apríl 2020

Aktuálne: uzatvorený chodník od Univerzitného mosta na strane ulice Nábrežie mládeže, uzatvorený tiež chodník pri budúcom moste na Wilsonovom nábreží.

Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020

21. apríl 2020

Aktuálny stav: na Wilsonovom nábreží je na troch miestach navozená vrstva kameňov, ktoré slúžia ako prístupové cesty k rieke. Na Nábreží mládeže prebiehajú práce na odstraňovaní asfaltu zo starého chodníka. Báger odstraňuje zábradlie a múrik na mieste, kde vyrastie most.

Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020

3. apríl 2020

Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020

Pohľad na miesto, kde pribudne nová cyklolávka - Wilsonovo nábrežie

Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsono

Pohľad z ulice Nábrežie mládeže pri SPU

Napojenie na chodník vedúci popri miestnej komunikácii Nábrežie mládeže bude realizované v mieste medzi existujúcimi garážami a nezastavaným pozemkom oproti budove Technickej fakulty SPU Nitra.

Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra


Pohľad zhora na umiestnenie cyklolávky + trasovanie budúcej cyklotrasy

Cyklolávka Chrenová - situácia zhora

Vizualizácie

Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácieZdroj: Nitralive.sk