Priebeh výstavby cyklolávky cez rieku Nitra

Prepojí Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže a to v časti pod Kalváriou. Okrem cyklolávky pribudne aj nový úsek cyklotrasy a to od Univerzitného mosta po Nitrianske komunálne služby. V budúcnosti sa napojí na cyklotrasu Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže. Koncom roka 2020 by sme sa tak mohli voziť po cyklomoste, novej cyklotrase a novým podjazdom pod Univerzitným mostom.

Celková dĺžka cyklotrasy bude 789,792 m a cyklolávky 62,10 m. Výstavba je finanovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu, náklady predstavovujú sumu 1 283 454,80 € s DPH. Mesto Nitra z tejto čiastky zaplatí 5%.

Šírka: 4m, 2 cyklistické pruhy
Osvetlenie: v madlách zábradlia
Osvetlenie: 70W svietidlá, odstup 33m, výška 5m
Ukončenie výstavby: október 2020

Informácie o cyklolávke a cyklotrase TU

21. november 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020

Video
20. november 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020

Video
4. až 8. november 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 4. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 4. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 8. november 2020

5. október 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020

September 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020

August 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020

3. jún 2020

Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020

29. apríl 2020

Aktuálne: uzatvorený chodník od Univerzitného mosta na strane ulice Nábrežie mládeže, uzatvorený tiež chodník pri budúcom moste na Wilsonovom nábreží.

Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020

21. apríl 2020

Aktuálny stav: na Wilsonovom nábreží je na troch miestach navozená vrstva kameňov, ktoré slúžia ako prístupové cesty k rieke. Na Nábreží mládeže prebiehajú práce na odstraňovaní asfaltu zo starého chodníka. Báger odstraňuje zábradlie a múrik na mieste, kde vyrastie most.

Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020

3. apríl 2020

Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020

Pohľad na miesto, kde pribudne nová cyklolávka - Wilsonovo nábrežie

Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsono

Pohľad z ulice Nábrežie mládeže pri SPU

Napojenie na chodník vedúci popri miestnej komunikácii Nábrežie mládeže bude realizované v mieste medzi existujúcimi garážami a nezastavaným pozemkom oproti budove Technickej fakulty SPU Nitra.

Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra


Pohľad zhora na umiestnenie cyklolávky + trasovanie budúcej cyklotrasy

Cyklolávka Chrenová - situácia zhora

Vizualizácie

Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácieZdroj: Nitralive.sk