Aktualizované 6. apríla 2021

Cyklogaráže sú aktuálne vo výstavbe. Na foto pohľad na všetky 4 lokality.

Cyklogaráže Nitra, výstavba Cyklogaráže Nitra, výstavba Cyklogaráže Nitra, výstavba Cyklogaráže Nitra, výstavba Cyklogaráže Nitra, výstavba Cyklogaráže Nitra, výstavba Cyklogaráže Nitra, výstavba


A takto budú vyzerať

Cyklogaráže Nitra, vizualizácia Cyklogaráže Nitra, vizualizácia


Vo februári som avizoval, že mesto Nitra získalo dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky - konkrétne na výstavbu 4 cyklogaráží. Predpokladaná hodnota zákazky je 133.228,46€ bez DPH. Lehota na predloženie ponúk je do 22. mája 2020. Práce by mali byť ukončené do 60. dní od odovzdania stanoviska.

Cyklogaráže budú umiestnené v lokalitách: Nábrežie mládeže – Chrenovský most, Dražovská ulica pri UKF, Jesenského ulica pri zimnom štadióne a Tr.A.Hlinku pri atletickom štadióne. Do garáží sa bude dať vstúpiť len po autorizácii klúčom, cez aplikáciu v mobile a podobne.

Garáže budú uzamykateľné - odomknúť ich bude možné cez elektromagnetický kľúč, alebo virtuálne cez aplikáciu. Osvetlenie zabezpečia LED svietidlá, ktoré sa zapnú automaticky po zotmení.

Lokalita č.1 - Chrenová – Nábrežie mládeže na rohu parkovisko pri Univerzitnom moste: uzamykateľný prístrešok 30 bicyklov

Cyklogaráž Nitra


Lokalita č.2 - Zobor - Dražovská ul. pri UKF: uzamykateľný prístrešok 24 bicyklov

Cyklogaráž Nitra


Lokalita č.3 - Jesenského ul.– futbalový štadión: zamykateľný prístrešok 30 bicyklov

Cyklogaráž Nitra


Lokalita č.4 - Chrenová, Tr. A. Hlinku – atletický štadión: zamykateľný prístrešok 30 bicyklov

Cyklogaráž NitraZdroj: Nitralive.sk, webstránka mesta Nitra