Zámer zrevitalizovať viaceré lokality v meste Nitra pochádza z roku 2017, kedy som prvý krát zverejnil článok o plánoch mesta. Mesto zrevitalizuje Mestský park na Sihoti - časť Nový park, Borinu a Brezový háj. 95% prostriedkov z celkovej sumy bude čerpaných z nenávratných finančných prostriedkov, ktoré poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zmluvy boli podpísané v mesiaci jún 2019, s realizáciou sa začne po ukončení verejného obstarávania. Na stránke Úradu verejného obstarávania je zatiaľ zverejnené obstarávanie na realizáciu revitalizácie Boriny.


Podrobné informácie k revitalizácií vybraných území v Nitre

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park (Nový park sa nachádza v južnej časti pri jazerách Veľká a Malá Hangócka)
2. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
3. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre článok s informáciami a vizualizáciou


Výška celkových výdavkov:

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park: 662 542,53 € / 33 127, 13 € spolufinancovanie mestom vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
2. Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: 299 935,50 € / 14 996,78 € spolufinancovanie mestom vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
3. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre: 150 533,42 € / 7526,67 € spolufinancovanie mestom vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov


Čo bude súčasťou revitalizácie?

1. Mestský park v Nitre, časť Nový park: výmena/doplnenie stĺpov verejného osvetlenia, výmena chodníkov, obrubníkov, ošetrenie a doplnenie zelene, trávniky, nové lavičky, nádoby na odpadky, stojany na bicykle, infotabule.
2. Brezový háj v Nitre: výmena/doplnenie stĺpov verejného osvetlenia, výmena chodníkov, obrubníkov, výrub stromov a výsadba nových, doplnenie kvetov a zelene, trávniky, nové lavičky, nádoby na odpadky, stojany na bicykle, infotabule, piknikové stoly, prvky na cvičenie, hojdačky, hracie prvky.
3. Revitalizácia mestského lesa – Borina v Nitre: nové verejné osvetlenie, chodníky, výrub stromov a výsadba sadeníc, zeleň, prvky na cvičenie, ohnisko, altánok, piknikové sedenie, informačná tabuľa, lavičky. Borina - štúdia využitia územia

Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Nový park na Sihoti

Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Nový park na Sihoti Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Nový park na Sihoti Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Nový park na Sihoti Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Nový park na Sihoti Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Nový park na Sihoti

Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Brezový háj

Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Brezový háj

Foto - Nový park na Sihoti

Nový park na Sihoti Nový park na Sihoti Nový park na Sihoti Nový park na Sihoti Nový park na Sihoti Nový park na Sihoti Nový park na Sihoti Nový park na Sihoti

Foto - Brezový háj

Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový hájZdroj: Nitralive.sk