Zámer zrevitalizovať viaceré lokality v meste Nitra pochádza z roku 2017, kedy som prvý krát zverejnil článok o plánoch mesta. Mesto zrevitalizuje Mestský park na Sihoti - časť Nový park, Borinu a Brezový háj. 95% prostriedkov z celkovej sumy bude čerpaných z nenávratných finančných prostriedkov, ktoré poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Zmluvy boli podpísané v mesiaci jún 2019, následne prebehlo verejné obstarávanie. S prácami sa začalo v apríli 2022.

"V súčasnosti je v Brezovom háji necelých 1 200 stromov, z toho prevažne brezy, ktoré sú krátkoveké a prirodzene si časov vyžadujú obnovu. S tým súvisí výmena chorých a pre návštevníkov nebezpečných stromov. Obnova prebehne v dvoch etapách. Prvá začne počas októbra. Mesto z bezpečnostných dôvodov odstráni 128 chorých stromov. V rámci obnovy mesto vysadí takmer 400 nových stromov, necelých 3-tisíc trvaliek a 85-tisíc cibuľovín. Súčasťou budú aj nové dažďové záhrady na zadržiavanie vody či pestrofarebné kvitnúce lúky", informuje mesto Nitra.


Výška celkových výdavkov: Brezový háj v Nitre – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: 310 618,40 € / spolufinancovanie mestom vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Zhotoviteľom bude firma green project, s.r.o.


Čo je súčasťou revitalizácie?

Skrátenie stĺpov verejného osvetlenia a výmena svietidiel, výrub stromov a výsadba nových, doplnenie kvetov a zelene, trávniky, nové lavičky, nádoby na odpadky, stojany na bicykle, infotabule, piknikové stoly, prvky na cvičenie, hojdačky, hracie prvky. Chodníky zostanú v pôvodnom stave až na jeden vedúci od Napervillskej ulice po ZŠ Nábrežie mládeže. Viď vizualizácie.

Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Brezový háj

Vizualizácie - rozmiestnenie prvkov, Brezový háj

Foto - 30. máj 2023


Aktualizované informácie / aktuálny stav revitalizácie:

Od poslednej návštevy v marci pribudli prvky na novom detskom ihrisku - 2x hojdačka, lezecká zostava, domček so šmýkalkou, hojdacie koníky, kolotoč, piknikové zostavy, informačné tabule a rozcestníky.

Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia

Rekonštrukcia chodníkov nemohla byť realizovaná v rámci dotácie, počkajú si teda na samostatnú rekonštrukciu, ak k nej príde

Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia

Tento chodník prejde ako jediný rekonštrukciou

Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia

Nové detské ihrisko

Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia

Foto - 4. marec 2023


Aktualizované informácie / aktuálny stav revitalizácie:

Od začiatku revitalizácie boli vykonané nasledovné práce: vysadené stromčeky, vonkajšie fitness s posilňovacími prvkami na viacerých miestach, vyčistený priestor pre budúce detské ihrisko pri areáli ZŠ Nábrežie mládeže. Minulé leto časť stromov vyschla, tieto budú nahradené. Nakoľko sú chodníky v zlom stave, informoval som sa na meste, či a ktoré budú opravené. V projekte totižto nie je uvedená oprava chodníkov. Z MsÚ mi prišla nasledujúca odpoveď: "V čase prípravy PD „Revitalizácia Brezového hája“ oprava chodníkov nebola oprávneným nákladom z pohľadu financovania projektu. Mesto malo od začiatku projektu záujem opraviť aj chodníky. Preto sme dali vypracovať projektovú dokumentáciu na chodník a schody od autobusovej zastávky popri ZŠ. Po zapracovaní pripomienok k PD sa začne vybavovať stavebné povolenie."

Bohužiaľ tak revitalizácia nie je presne to, čo som očakával. Niektoré chodníky sú naozaj v zlom stave.

Pohľad na chodník, ktorý bude opravený

Brezový háj Nitra, revitalizácia

A takto vyzerajú ďalšie chodníky, ktoré sa rekonštrukcie hádam niekedy dočkajú..

Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia

Stĺpy verejného osvetlenia len skrátia a vymenia svietidlo, súčasťou nie je očistenie, ani natretie stĺpov. Nové svietidlo vyzerá zvláštne, tento typ spôsobuje svetelné znečistenie, nemá tienidlo a svieti všade naokolo.

Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia

A takto vyzerajú prvky na cvičenie, niektoré sú ešte zabalené

Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia

V tomto priestore pri plote areálu ZŠ Nábrežie mládeže vznikne detské ihrisko

Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia

Pri celkovom pohľade na hájika sa za skoro rok toho veľa neurobilo...

Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia Brezový háj Nitra, revitalizácia

Foto - Brezový háj, stav pred revitalizáciou

Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový háj Brezový hájZdroj: Nitralive.sk