Tento rok sme niekoľko krát informovali o podjazde, ktorý pôjde popod Univerzitný most. V marci sme písalo o vydaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využívaní územia. Po tomto procese nasledovalo získanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie je stále v riešení. Dôvodom bola zmena projektovej dokumentácie, menilo sa dopravné značenie. Posledné informácie hovorili o získaní povolenia v septembri.


Pohľad na výstavbu cyklotrasy na Nábreží mládeže, na ktorú nadviaže podjazd. Ako vidno na fotografii, zjazd je už viditeľný

Podjazd/cyklotrasa Nábrežie mládeže Nitra

Celý úsek podjazdu bude mať dĺžku 154,964m, šírka bude 3m (1,5m pre každý pruh) a povrch bude dláždený. "Niveleta cyklotrasy klesá z exist. chodníka pod most v sklone 4,53%, pod mostom je vedená v miernom sklone 0,1% a k novo navrhovanej cyklotrase na Nábreží mládeže stúpa v sklone 5,5%. Lomy nivelety sú zaoblené výškovými oblúkmi s polomermi min. 30 m a max. 200 m. Podjazdná výška pod mostom (gabarit) spĺňa požiadavku TP 085 h=min. 2,50 m s rezervou 0,50," píše sa v rozhodnutí. Súčasťou budú aj oporné múry.

Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostomZdroj: Nitralive.sk