Realizácia podjazdu pod Univerzitným mostom je o krok bližšie, mesto Nitra získalo peniaze zo zdrojov Európskej únie. Ide o sumu 622 965,04€ a prostriedky potečú z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Po výstavbe novej cyklotrasy má podjazd ešte väčšie opodstatnenie - spojí 2 úseky cyklotrasy na Nábreží mládeže. Nebude tak potrebné prechádzať cez priechod pre chodcov pri moste.

Stavebné povolenie už podjazd má vydané, nasledovať teda bude súťaž na dodávateľa / stavebnú firmu, ktorá podjazd postaví.

Celý úsek podjazdu bude mať dĺžku 154,964m, šírka bude 3m (1,5m pre každý pruh) a povrch bude dláždený. "Niveleta cyklotrasy klesá z exist. chodníka pod most v sklone 4,53%, pod mostom je vedená v miernom sklone 0,1% a k novo navrhovanej cyklotrase na Nábreží mládeže stúpa v sklone 5,5%. Lomy nivelety sú zaoblené výškovými oblúkmi s polomermi min. 30 m a max. 200 m. Podjazdná výška pod mostom (gabarit) spĺňa požiadavku TP 085 h=min. 2,50 m s rezervou 0,50," píše sa v rozhodnutí. Súčasťou budú aj oporné múry.

Cyklotrasa - podjazd pod Univerzitným mostom


Kúsok z histórie

Písal sa rok 2014, v rámci príprav na plánovanú rekonštrukciu Univerzitného mosta sme si uvedomili, že sa akosi zabúda na absenciu podjazdu aj pod týmto mostom. Chrenovský aj most na Napervillskej ulici podjazdy majú. S pánom Sitkeyom sme sa rozhodli spísať petíciu a vyvolať tým diskusiu a dostať túto myšlienku do povedomia. Petíciu sme odovzdali v roku 2016 na Mestskom úrade v Nitre.

Na počudovanie bola petícia vyhodnotená ako neopodostatnená. Aj to sme sa museli dozvedieť z médií... našťastie v októbri 2016 prišla potešujúca správa z Mestského zastupiteľstva v Nitre - poslanci schválili sumu 20-tisíc eur na prípravu projektovej dokumentácie k podjazdu pod Univerzitným mestom. Veľmi ďaleko od realizácie - ale aj tak pre nás veľký krok.Zdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra