V utorok 28. decembra 2021 o 9:30 hod. bola slávnostne otvorená nová križovatka Šindolka, ktorá dostala predčasné povolenie na užívanie.


Pôvodne sme o tomto predčasnom otvorení nemali informácie, text nižšie sme zverejnili 21. decembra.

Uzávierka cesty I/64 a priľahlých komunikácií na Šindolke potrvá do 31. marca 2022 do 18:00 hod. Pôvodne bola uzávierka platná do 31.12.2021. Ako dôvod sa v oznámení uvádza COVID-19 a s tým súvisiaci čiastočný výpadok pracovnej sily a spomalenie dodávok niektorých špeciálnych stavebných prvkov. "Spomalenie dodávky značne obmedzilo kompletizáciu jednotlivých stavebných objektov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a tým došlo k časovému posunu dokončenia stavby," píše sa ďalej v oznámení.


Doprava je aktuálne smerovaná po obchádzkovej trase smer Topoľčany/Nitra a opačne na obchádzkovú trasu cez križovatku „A“ na novovybudovanú cestu popri rieke Nitra a ďalej cez turbookružnú križovatku „K“ a cez MÚK Nitra sever na diaľnicu R1a. Prístup do priemyselného parku Nitra Sever I. je po novovybudovaných komunikáciách SO 111, SO 120 a po miestnych komunikáciách ul. Dolné Hony a Na pasienkoch. Doprava do miestnej časti Dražovce a do obce Lefantovce zo smeru Nitra je presmerovaná cez diaľnicu R1a, mimoúrovňovú križovatku Nitra sever, turbookružnú križovatku „K“, po ulici Na pasienkoch, ďalej po ul. Dolné hony na cestu I/64.

Fotogaléria

Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavba Križovatka Šindolka, výstavbaZdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk, Lukáš Kniebügl