Mestské zastupiteľstvo v Nitre bude vo štvrtok 27. januára 2022 schvaľovať revitalizáciu vybraných častí Nitry - pôjde o revitalizáciu Starého parku na Sihoti, hradného kopca, areálu ZŠ Škultétyho a lokálnych parkov. Financovanie zabezpečí mesto cez Integrovaný regionálny operačný program, spoľupodielať sa bude vo výške 5%.

1. Obnova Starého parku v Nitre: 6 057 900,36 €
2. Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre: 884 022,23 €
3. Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra: 94 703,96 €
4. Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra: 167 074,57 €
5. Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra: 39 338,96 €
6. Regenerácia lokálneho parku, Jarmočná ulica, Nitra: 187 441,38 €
7. Revitalizácia lokálneho parku na ulici Škultétyho/ Novomeského v Nitre: 404 527,92 €
8. Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre: 87 180,88 €


Podrobnejšie si o jednotlivých lokalitách prečítajte v nižšie

Regenerácia zelenej infraštruktúry Nitra by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk