Fotogaléria, 4. marec 2023

Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia


Fotogaléria, 30. január 2023

Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý parkSihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia


Fotogaléria, 7. január 2023

Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, revitalizácia


Aktualizácia 5. december 2022

Časť parku je oplotená, revitalizácia bude prebiehať postupne. Na fotografiách zdokumentovaný začiatok prác.

Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra


Aktualizácia 28. november 2022

Začínajú sa práce na revitalizácii Starého parku na Sihoti. Práce v Starom parku budú rozdelené do etáp. Začnú sa orezom a výrubom drevín, a to už v najbližších dňoch.

1️⃣ fáza bude prebiehať v časti od aleje smerujúcej k Biskupskému hostincu po rieku a štadióny, zároveň za malou Hangóckou, kde bude nová zvernica. Harmonogram je nastavený na 12 mesiacov, približne do polovice novembra 2023.

2️⃣ fáza je v okolí detského ihriska, kde ostáva kolotoč s kohútom a v smere k Lavande a kúpalisku. Táto fáza sa má začať v júli 2023.

Momentálne zhotoviteľ zariaďuje stavenisko a začína s oplotením prvej fázy. Začne orezom a výrubom chorých a nebezpečných drevín.


Aktualizácia 26. október 2022

Vo štvrtok 27. októbra o 14:00 hod. podpíše mesto so zhotoviteľom zmluvu, na základe ktorej sa začne s masívnou revitalizáciou Starého parku v celkovej hodnote približne 6 miliónov eur.


Aktualizácia 22. februára 2022

Mesto Nitra získalo požadovanú sumu vyše 6-miliónov eur na revitalizáciu mestského parku na Sihoti, časť Starý park. Dopĺňame informácie, ktoré dostávame často od čitateľov: známa Žabia fontána zostane zachovaná, prejde citlivou obnovou, zachovaný bude aj starý kolotoč s kohútom na vrchole, ktorý pochádza ešte z cukrovaru.

Stavebné povolenie bolo už vydané. Verejné obstarávanie prebehne čo najskôr. Práce budú prebiehať postupne po častiach a potrvajú 12 až 14 mesiacov. Snahou mesta bude, aby práce neprebiehali naraz v celom parku, aby bolo možné ho využívať.

Park brífing


Mesto Nitra plánuje obnovu/revitalizáciu mestského parku na Sihoti - časť Starý park. Ide o územie od kúpaliska k rieke Nitra.

V roku 2020 si dalo mesto vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, zhotoviteľom bol Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o. v hodnote 45 950 €.

ℹ️Náklady: 6 057 900,36 €, mesto sa podieľa sumou 5%
ℹ️Vymedzenie územia: východnú hranicu tvorí okraj vozovky na ulici Jesenského, severozápadnú hranicu tvorí Ponitrianska cyklomagistrála a južná hranica je okraj vozovky na ulici Sihoť.
ℹ️Rozsah riešeného územia: 93 817 m2.
ℹ️Realizácia: aktuálne podaná žiadosť o fondy na ministerstve, potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a vysúťažiť zhotoviteľa prác
ℹ️Rozdelenie do etáp:

1. Etapa – HLAVNÁ OS A ŽABIA FONTÁNA

Hlavnú os parku tvoria spojnice vstupu z ulice Jesenského a Biskupského hostinca. Stredovú cestu z mechanicky spevneného kameniva lemuje lipová aleja. Srdce parku tvorí Žabia fontána. Je navrhnuté nové materiálové riešenie, ktoré rešpektuje historické danosti. Od Žabej fontány sa lúčovite rozbiehajú cesty do všetkých kútov parku. Lúče pretína špirálovite vinúca sa cesta lemovaná trvalkovými záhonmi. Pri prechádzke si návštevník môže odpočinúť v zálivoch medzi trvalkami na drevených lehátkach. V rámci prvej etapy bude realizovaná časť tejto špirály so záhonmi. Búranie toaliet a ďalších stavieb nie je súčasťou projektu, bude riešené v samostatnej dokumentácii. Reštaurovanie altánku pri Biskupskom hostinci nie je súčasťou projektu.

SO.1.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií
SO.1.02 – Vegetačné úpravy – asanácia a ošetrenie vybraných drevín SO.1.03 – Cestná sieť
SO.1.04 – Technické prvky
SO.1.05 – Vegetačné úpravy - výsadby
SO.1.06 – Mobiliár
SO.1.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému SO.1.08 – Prípojky vody
SO.1.09 – Žabia fontána – technologické riešenie

2. Etapa – SEVERNÁ ČASŤ S POSEDENÍM PRI KIOSKU

Etapa 2 nadväzuje na etapu číslo 1. Je navrhnuté dokončenie lúčovitej cestnej siete a špirály, ktorá lemuje trvalkový záhon. Pri prechádzke si návštevník môže odpočinúť v zálivoch medzi trvalkami na drevených lehátkách. Veľká časť územia je venovaná detskému ihrisku, na ktoré nadväzuje etapa 3. Neďaleko Žabej fontány vznikne stánok s občerstvením (projekt ho umiesťuje, stavba samotná nie je súčasťou dokumentácie) a veľkou spevnenou plochou pre posedenie pod korunami stromov.

SO.2.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií SO.2.02 – Vegetačné úpravy – asanácia
SO.2.03 – Cestná sieť
SO.2.04 – Vegetačné úpravy - výsadby
SO.2.05 – Mobiliár
SO.2.06 – Detské ihrisko
SO.2.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému SO.2.08 – Umiestnenie stavieb

3. Etapa – DETSKÉ IHRISKO A OBORA

Na ploche stávajúceho výbehu pre zvieratá, ktorý bude premiestnený do vhodnejšej časti parku, je navrhnuté detské ihrisko. Námetom pre príbeh ihriska sa stali dominanty Nitry – Nitriansky hrad a Zobor. Spolu s riekou Nitrou tvoria typickú kompozíciu, ktorá sa prepisuje do pôdorysu ihriska. A tak vznikol zmenšený svet obrov – dve veľké herné veže (Nitriansky hrad a Zobor) medzi nimi čaká nástraha v podobe divokej rieky so zradnými mostíkmi a pohybujúcimi sa kameňmi (trampolíny). Súčasťou je workoutové ihrisko s prvkami pre seniorov. V západnej časti parku pri jazere vznikne nové útočisko pre zvieratá, kde bude možné pozorovať zvieratá z mostu s vyhliadkou, ktorý ide priamo do srdca novej obory – novej lúčke uprostred porastu.

SO.3.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií SO.3.02 – Vegetačné úpravy – asanácia
SO.3.03 – Cestná sieť
SO.3.04 – Technické prvky
SO.3.05 – Vegetačné úpravy - výsadby SO.3.06 – Detské ihrisko
SO.3.07 – Prípojky elektriny, osvetlenia SO.3.08 – Prípojky vody

4. Etapa – PIKNIKOVÁ A FESTIVALOVÁ LÚKA, HRA S VODOU A PARKOVÉ PREPOJENIE PLÔCH

V rámci etapy je navrhnuté dotvorenie reprezentatívneho nástupného priestoru. Naň nadväzuje lúka s historickým artefaktom kolotoča s kohútom. Súčasti lúky sú grillpointy s verejnými miestami na opekanie a posedením. Neďaleko sú situované toalety. V blízkosti kaviarne vznikne sedenie pod korunami stromov a dve detské ihriská (Hra s pieskom a Vodné ihrisko). Za kaviarňou pri jazere je navrhnuté mólo s lavičkou. Na protiľahlom brehu sa nachádza vyhliadka. Promenáda pri jazere ponesie historický charakter.

SO.4.01 – Búracie práce a odstránenie súčasných konštrukcií SO.4.02 – Vegetačné úpravy – asanácia
SO.4.03 – Cestná sieť
SO.4.04 – Technické prvky
SO.4.05 – Vegetačné úpravy - výsadby
SO.4.06 – Mobiliár
SO.4.07 – Detské ihrisko
SO.4.08 – Prípojky elektriny, osvetlenia, napojenie informačného systému SO.4.09 – Prípojky vody
SO.4.10 – Umiestnenie stavieb

Vizualizácie

zdroj: s povolením Ateliér Krejčiříkovi, s.r.o.

Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie Revitalizácia Starý park Sihoť Nitra, vizualizácie

Fotogaléria

Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť Nitra Starý park Sihoť NitraZdroj: Nitralive.sk, mesto Nitra