Mesto Nitra pripravuje rekoštrukciu železnej lávky - nadchodu ponad železnicu na železničnej stanici. Tento peší nadjazd spája Staré mesto s Čermáňom a je roky v zlom stave. Zhotoviteľom bude firma Lptex, s.r.o. za vysúťažené cenu 671 710, 78 eur. Práce by mali začať v lete a potrvajú 9 mesiacov.

Vzhľadom k uspokojivému stavu spodnej stavby lávky a jej hlavným priehradovým nosníkom budú tieto časti konštrukcie ponechané. Bude odstránená pôvodná protikorózna ochrana a nahradená novou. Mostovková časť lávky bude zdemolovaná a nahradená novou.

Prístupové schodisko na východnej strane lávky bude vzhľadom na zlý stav jeho nosnej konštrukcie zdemolované a nahradené schodiskom novým. Na rovnakej strane lávky bude novo vybudovaný výťah ako alternatívny bezbariérový prístup na lávku zo strany ulice Staničná. Bude vybudované napojenie na existujúce chodníky a osvetlenie lávky, schodiska a prístupu k výťahu.

Parametre nadchodu:

- DÍžka 85,3 m
- Šírka 2,3 m
- DÍžka schodiska 17,6 m
- Šírka schodiska 2,4 m
- Výška výťahovej šachty 11,7 m

Nadchod železničná stanica Nitra Nadchod železničná stanica Nitra Nadchod železničná stanica NitraZdroj: Nitralive.sk, podklady pre VO