Cyklotrasa: Vodná ulica - Zelokvet (Bratislavská ulica)
Lokalita: katastrálne územie Zobor, Mlynárce
Dĺžka: 1,445km
Šírka: 3,0m
Začiatok výstavby: 2023
Napojenie na cyklotrasy: Park Sihoť - Vodná (v prevádzke) a Mlynárce - Diely - Klokočina (vo výstavbe)

Mesto informovalo o zámere v lete 2021, cyklotrasa vydané územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Mesto Nitra úspešne žiadalo o dotáciu cez výzvu IROP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Poslednou položkou je podpis zmluvy so zhotoviteľom. Mesto chce s prácami začať čo najskôr.

Cyklotrasa sa napojí na cyklotrasu z parku Sihoť pri moste na Vodnej ulici, povedie ďalej po pravej strane rieky Nitra, po komunikácií vedúcej k Zelokvetu, cez most, cez Bratislavskú ulicu s ukončením na Dubíkovej ulici na obratisku autobusov MHD, kde sa napojí na práve budovanú cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina. Celková dĺžka cyklotrasy bude 1,445 km, šírka cyklotrasy 3,0 m.

Na Bratislavskej a Vodnej ulici budú nasvietené priechody pre chodcov pre zlepšenie bezpečnosti. Zaujímavosťou budú solárne LED gombíky svietiace bielou a červenou farbou, osadené budú každých 10m po celej trase.

Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet Cyklotrasa Vodná - Zelokvet

Mapa so zakreslenými existujúcimi a plánovanými cyklotrasami v Nitre

Plánované úseky cyklotrás:

* Promenada Living park - Dobrotka + premostenie Dobrotky
* Nábrežie mládeže - Selenec - Akademická
* Krškanská ulica – ulica Medzi vodami
* Univerzitný most - kruhový objazd Štúrova ulica
* Autobusová stanica - Wilsonovo nábrežie
* DD ranč Dlhá ulica - Janíkovce
*Hydrocentrála - Vodná ulica
* Vodná ulica - Priemyselný park
* Klokočina - Diely - Mlynárce
* Podjazd pod Univerzitným mostom
* Vyraďovací cyklopruh Dlhá ul.

Iné chýbajúce úseky

Mesto by malo dobudovať aj krátke chýbajúce úseky medzi mostom na Sihoti a novou cyklotrasou začínajúcou od vodární smer Dražovce. Tento 130m úsek chýba. Vybudovaný bude spolu s cyklotrasou Promenada - Dobrotka. Rovnako tak dlhé roky nie je dobudovaný úsek medzi Chalupkovou a Univerzitným mostom. Tento bude vybudovaný s úsekom Autobusová stanica - Wilsonovo nábrežie.Zdroj: Nitralive.sk