V júli bol dokončený nový úsek cyklotrasy v Nitre. Ten vedie zo Sihote, presnejšie od budovy ZsVS, popri potoku Dobrotka, pri Priemyselnom parku Sever sa napája na už postavený úsek vedúci od automobilky JLR. Druhý menovaný úsek postavil štát, pokračovanie bolo v réžii mesta. Oficiálne otvorenie je naplánované na 6.8.2022 o 16:00 hod. pred zimným štadiónom 25. októbra 2022 o 15:00 hod na parkovisku pred Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (Nábrežie za hydrocentrálou 4).

Názov: Cyklotrasa Nitra - Dražovce, II. etapa
Úsek: od ZsVaK popri kanáli Dobrotka po PP Sever + Kultúrna ulica v Dražovciach
Dĺžka: II. etapa 1966,90m + chýbajúci úsek od I. etapy po Kultúrnu ulicu = 76,6m


Kompletné informácie o celej cyklotrase do Dražoviec (1. a 2. etapa)


Začiatok/koniec cyklotrasy pri budove ZsVS, chýba ešte 130m úsek k mostu na Sihoti - ten bude vybudovaný s cyklotrasou Promenada - Dobrotka premostenie

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Z cyklotrasy je pekný pohľad na hrad, časť prechádza popod most R1a

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Škoda polámaných konárov na stromoch, počas výstavby boli necitlivé zásahy do okolitej zelene

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Pohľad na koniec nového úseku, ďalej je už skoršie postavený úsek I. etapy - tento staval štát a na rozdiel od novej časti, ktorú postavilo mesto Nitra, tu osvetlenie nechýba

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Súčasťou novej cyklotrasy je aj dobuovanie úseku na začiatku Dražoviec na Kultúrnej ulici, kde chýbalo 76m asfaltu

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - DražovceZdroj: Nitralive.sk