Aktualizované: 23. júla 2022 o fotografie z výstavby na konci článku

Mesto Nitra získalo na túto cyklotrasu nezávislý finančný príspevok, stavebné povolenie bolo vydané v roku 2021. Práce sa začali v apríli.

Názov: Cyklotrasa Nitra - Dražovce, I. a II. etapa
Úsek: od lávky na Sihoti popri kanáli Dobrotka cez PP Sever po Kultúrnu ulicu v Dražovciach
Dĺžka: Celková 3758.60m, I. etapa 1791,7m, II. etapa 1966,90m + od ZsVaK po lávku cez rieku 150m + chýbajúci úsek od I. etapy po Kultúrnu ulicu = 76,6m
I. etapa: PP Sever - Jaguar Land Rover výstavba ukončená v rámci realizácie Strategického parku Nitra / Jaguar Land Rover
II. etapa: PP Sever - Sihoť + Jaguar - Kultúrna ulica Dražovce, výstavba apríl 2022 až leto 2022
Aktuálny stav: Stavebné povolenie na II. etapu vydané 11. októbra 2021. Verejné obstarávanie ukončené. Začiatok výstavby apríl 2022. Dĺžka trvania 3 mesiace.

Archívny text: 20.1.2016 bolo vydané stavebné povolenie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia podaná 13.11.2015, územné rozhodnutie vydané 2.9.2015. Neskôr bolo celé obstarávanie zrušené a prebehlo nové.

Cyklistická cestička spojí Nitru s mestskom časťou Dražovce. Trasa je navrhnutá po hrádzi kanála Dobrotka, resp. pozdĺž brehovej čiary kanála v úseku od lávky pre peších ponad rieku Nitra v parku na Sihoti po kultúrny dom v mestskej časti Dražovce. Prvá etapa bola postavená v rámci výstavby infraštruktúry pre automobilku Jaguar Land Rover.

Popis

I. etapa

Šírka: 2m
0,5m až 1m od brehovej čiary kanála Dobrotka


Začiatok pri parkovisku závodu Jaguar Land Rover

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Druhá vetva smeruje vpravo a končí do stratena pred Dražovcami, úsek dlhý 76,7m bude dobudovaný v rámci II. etapy a koniec bude pri Kultúrnom dome v Dražovciach.

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Pokračovanie cyklotrasy smer Nitra

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Priechod na ulici Dolné Hony v PP Sever

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Koniec úseku I. etapy

Cyklotrasa Nitra - Dražovce

II. etapa

Šírka: 3m
Materiál: asfaltový betón

Výstavba II. etapy cyklistickej cestičky sa bude realizovať v 3 úsekoch. Cyklistická cestička bude mat' začiatok úseku pri prístupovej komunikácii do areálu ZsVS Nitra a koniec úseku bude na vybudovanej cestičke v rámci prípravy strategického parku, ktorý bude v km 1,966 90. Tomuto úseku bude predchádzať úsek cyklistickej cestičky o dĺžke 135m, ktorý bude začínať pri lávke pre peších ponad rieku Nitra v parku na Sihoti a končiť bude na začiatku úseku cyklistickej cestičky v km 0,000 00. V rámci tretieho úseku sa vybuduje cestička od ukončenia cyklistickej cestičky vybudovanej v rámci výstavby areálu JLR Nitra pred Dražovcami po most cez potok Dobrotka na križovatke ulíc Kultúrnej a Pri Dobrotke v dĺžke 76,6m.


Začiatok na moste - napojenie na cyklotrasa Napervillská - Sihoť

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Pokračuje popri areáli ZsVaK

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


A ďalej okrajom budúcej štvrti Párovské lúky, popod R1 a ďalej po poľnej ceste, kde sa napája na hotovú I. etapu cyklotrasy

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


+ úsek pri Dražovciach dlhý 76,7m bude dobudovaný v rámci II. etapy a koniec bude pri Kultúrnom dome v Dražovciach.

Cyklotrasa Nitra - Dražovce

Fotogaléria 23. apríl 2022


Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce

Fotogaléria júl 2022


Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce




Zdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk