Aktualizované: 3.6.2016 - vydané stavebné povolenie


Názov: Cyklotrasa Nitra - Dražovce
Úsek: od lávky na Sihoti popri kanáli Dobrotka cez PP Sever po Kultúrnu ulicu v Dražovciach
Dĺžka: 3758.60m
I. etapa: PP Sever - Kultúrna ulica
II. etapa: PP Sever - Sihoť
Aktuálny stav: 20.1.2016 bolo vydané stavebné povolenie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia podaná 13.11.2015, územné rozhodnutie vydané 2.9.2015
Začiatok výstavby: zatiaľ neznámy - územné konanie
Plánovaná cyklotrasa je v "kolíznom kurze" s pripravovanou preložkou I/64, ktorá obíde mestskú časť Dražovce cez PP Sever. Podľa informácií z Referátu dopravy a cestného hospodárstva na MsÚ v Nitre bolo Ministerstvo dopravy na rokovaní upozornené a požiadané o rešpektovanie trasy cyklotrasy.

Cyklistická cestička bude spájať dve mestské časti - Nitru a Dražovce. Trasa je navrhnutá po hrádzi kanála Dobrotka, resp. pozdĺž brehovej čiary kanála v úseku od lávky pre peších ponad rieku Nitra v parku na Sihoti po kultúrny dom v mestskej časti Dražovce.

Popis

I. etapa

Celková dĺžka: 1116,44m
Šírka: 2m
0,5m až 1m od brehovej čiary kanála Dobrotka
Iné: stojany na bicykle a informačný nosič

Od ulice Dolné hony v priemyselnom parku „Sever“ po Kultúrnu ulicu v mestskej časti Dražovce: cyklistická cestička, účelová komunikácia, chodníky pre peších, lávka pre cyklistov, rúrové priepusty, trvalé dopravné značenie, konečná úprava terénu.

Chodník pre peších pozdĺž Topoľčianskej ulice

Lokalita: od predajne stavebnín po miestnu komunikáciu Ulica Jána Zelenáka
Celková dĺžka: 32,7m
Šírka 1,5m

Začiatok na ulici Dolné Hony v Priemyselnom parku Sever na moste vedľa závodu Marel

Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Pokračuje po poliach popri potoku Dobrotka

Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Koniec na Kultúrnej ulici pri moste cez Dobrotku

Cyklotrasa Nitra - Dražovce

Celá fotogaléria - 17. september 2015II. etapa

Celková dĺžka: 2549,56m
Šírka: 2/2,5m

Od ulice Nábrežie za hydrocentrálou popod R1A po ulicu Dolné hony: cyklistická cestička, oporný múrik, zábradlie, trvalé dopravné značenie, konečná úprava terénu.

Začiatok na moste kde končí cyklotrasa Napervillská - Sihoť

Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Pokračuje popri areáli Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Cyklotrasa Nitra - Dražovce Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Zastávka s výhľadom na Párovské lúky

Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Prejazd popod R1A

Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Pekný pohľad na Nitriansky hrad

Cyklotrasa Nitra - Dražovce


Koniec pri moste/závode Marel na začiatku PP Sever

Cyklotrasa Nitra - Dražovce

Celá fotogaléria - 17. september 2015


Mapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza

Zdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk, Oznámenie - VV - „Cyklotrasa Nitra - Drážovce“ -Nitra