Revitalizácia mestského parku na Sihoti, časť Nový park prechádza tento rok revitalizáciou. Mesto Nitra na túto investíciu získalo dotáciu z regionálneho operačného programu vo výške 563 161,15 eur, mesto doplatí 64 114,62 eur. Celková suma je 662 542,53 eur.

Aké práce boli zrealizované? Pribudlo 44 nových LED lámp pouličného osvetlenia, 27 parkovích lavičiek, pracuje sa na novom detskom ihrisku v dotyku s PKO, viditeľne sa pracuje aj na nových chodníkoch.

Čo všetko je súčasťou revitalizácie? Okrem hore uvedeného bude ošetrených 395 stromov, aby predstavovali menšie bezpečnostné riziko, vysadených bude 120 nových stromov a 724 kríkov. Doplnené budú informačné tabule, 15 smetných košov, 3 stojanz pre bicykle a umelecké plastiky.

Práce by mali byť ukončené najneskôr v septembri 2023.

Druhá časť parku - Starý park - je tiež v procese príprav na revitalizáciu, kompletné informácie spolu s vizualizáciami nájdete v článku Revitalizácia Mestský park na Sihoti Nitra - časť Starý park + vizualizácie


Fotogaléria, január 2023

Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia

Fotogaléria, január 2023

Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia


Fotogaléria, september 2022

Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizácia Nový park Sihoť Nitra, revitalizáciaZdroj: Nitralive.sk