Aktualizované 22. máj 2023

Práce na rekonštrukcii boli ukončené.

Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova

Okolité chodníky sú teraz v silnom kontraste s novou dlažbou na opravenej časti chodníka. Verím, že mesto nadviažne v dohľadnej dobe. Kmeťkova ulica potrebuje kompletnú revitalizáciu - cesta aj chodníky.

Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova

Aktualizované 7. apríl 2023

Pokračujú práce na rekonštrukcii chodníka.

Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova

Aktualizované 1. apríl 2023

Pokračujú práce na rekonštrukcii chodníka.

Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova

Aktualizované 26. marec 2023

Pokračujú práce na rekonštrukcii chodníka - pracuje sa na obrubníkoch, osadení dlažby na prvej časti ulice - označené oficiálne ako prvá etapa zo štyroch.

Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova

V žalostnom stave je chodník oproti - prepadnutá dlažba, zničené trávnaté plochy. Na jednej strane budeme mať nový chodník s kvalitnou dlažbou, na druhej stav ako po vojne. V prípade prepadnutej dlažby aj v prípade zničených pásov zelene boli na stránke odkazprestarostu.sk vložené podnety, do dnes neriešené...

Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova

Chodník bude zatiaľ zrekonštruovaný po vjazd do areálu Ferenitky, veríme, že mesto v dohľadnej dobre zrealizuje rekonštrukciu až po kruhový objazd. Na fotografiách je vidno v akom zlom stave chodník je.

Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova

Aktualizované 20. marec 2023

Dnes boli zahájené práce na rekonštrukcii chodníka na Mostnej ulici. Na fotografiách nižšie je vidieť presunutie a vyznačenie dočasného priechodu pre chodcov, oplotenie stavby.

Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova

Chodníky na Mostnej ulici a v okolí už dlhé roky nepôsobia dôstojne ako sa na centrum mesta patrí. Najhorší chodník je na Mostnej ulici v úseku od križovatky s Kmeťkovou po vjazd do areálu Ferenitky. Rozbitý a rozdrvený asfalt sa dlhodobo povaľoval po ulici, na chodníku navyše parkujú vozidlá.

V priebehu rokov tu pribudli okrasné kvetináče, na jeseň 2022 vykonalo mesto po kritike lokálnu opravu odstránením časti rozbitého asfaltu a zaflakovaním.

Začiatok súvislej opravy chodníka avizuje mesto Nitra na pondelok 20. marca 2023. Oprava je rozdelená do štyroch etáp. Postupne pribudne pás zelene, okrasné stromy a veľkoformátová žulová dlažba. “Vysadíme tu šesť nových okrasných hrušiek Pyrus calleryana ´Chanticleer´”, informuje mesto na svojej FB stránke. Priechod pre chodcov na Kmeťkovej bude počas rekonštrukcie presunutý.

Pôvodný chodník má širku 5,5 metra, po rekonštrukcii bude pre chodcov vyhradený pás o šírke 3m, pre zeleň zostane 2,5m. Celková dĺžka riešeného chodníka 1.etapy je cca 90,4m.

Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / Kmeťkova Rekonštrukcia chodníka Mostná / KmeťkovaZdroj: Nitralive.sk, podklady pre verejné obstarávanie