Mariánske námestie: fotografie z rekonštrukcie, fotogaléria, kostolík sv. Michala Archanjela

Zrekonštruované námestie otvorili 2. júla 2010. Mariánska ulica aj s námestím bola dlhší čas zatvorená pre rekonštrukciu a archeologický výskum. Celková investícia do dlažby a úpravy okolia dosiahla 400 000 eur. Do 15. augusta ešte pribudnú lavičky, odpadkové koše a osadia späť pôvodnú sochu. Zároveň obyvatelia budú môcť nazrieť cez mrežu do studne z 18. storočia, ktorú skúmali archeológovia a mesto sa ju rozhodlo zachovať pre ďalšie generácie.

Zrekonštruovaná dlažba z 18. storočiaArcheologický výskum na Mariánskej ulici priniesol zaujímavé výsledky. Archeológovia tu objavili stredoveký zaniknutý dom, ktorý je najstarším nájdeným murovaným objektom na území Dolného mesta. Sčasti zasahuje pod tunajšiu faru, preto ho archeológovia nemohli preskúmať celý. Zachytili jednu stenu dlhú 6,87 metra. Dom mohol mať okolo 35 metrov štvorcových, archeológovia preskúmali jeho suterén, sčasti zasekaný do skaly. Našli aj keramiku a päť medených mincí z prvej polovice 12. storočia. Ide o tzv. anonymné denáre, pretože na nich nie je žiadny nápis, len rovnoramenný kríž. Mimo obvodu stien objavili kupolovitú pec. Na Mariánskej ulici sa našla aj dlažba z kopaného kameňa zrejme z druhej polovice 18. storočia.

Začiatok rekonštrukcie:
september 2009, dlažba a studňa boli odkryté v roku 2007
Otvorenie námestia: 2. júl 2010
Náklady: 400 000 euro

Diskusiu k téme nájdete v našom Diskusnom fóre

Fotogaléria námestia

Fotografie z výstavby
Jún 2010

Apríl 2010

September 2009

Júl 2008

Január 2008

Október 2007

Kaplnka sv. Michala Archanjela- nachádza sa priamo na námestí

Kostolík /kaplnka/ predstavuje malú barokovú stavbu z r.1739, ktorú dal postaviť vtedajší mestský richtár Lukáš Brezovič z vďaky za ukončenie morovej epidémie. Kostolík bol pravdepodobne postavený na mieste pôvodného staršieho románskeho kostolíka sv. Michala z 12. storočia, okolo ktorého bolo rozsiahle stredoveké pohrebisko. Archeológovia tu odkryli desiatky hrobov. Bol to radový ale aj etážový cintorín. V týchto miestach na tzv.„ Andrášku“ stál aj niekdajší starý františkánsky kláštor s kostolom, postavený údajne v roku 1230.
Kostolík je malá cirkevná stavba s lunetovou klenbou a novším zariadením. V strede strešného štítu sa nachádza výklenok so sochou sv. Michala archanjela. Sieňový priestor vo vnútri je ukončený polkruhovým uzáverom.
Po obvode kostola sú umiestnené reliéfy krížovej cesty od nitrianskeho sochára a kovotepca Jozefa Meszároša.
Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.

Fotogaléria