Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej triede od mestského úradu po križovatku Tesco

Na Štefánikovej triede v úseku od križovatky s Coboriho ulicou po križovatku Tesco prebieha rekonštrukcia chodníka. Použitý materiál je dlažba. Zaujímavé je, že mesto zrekonštruovalo chodník na Štefánikovej pri OD Tesco a použilo len asfalt a nie dlažbu ako pred úradom. Takéto chodníky by sa zišli v celom centre mesta, hlavne v okolí OD Tesco, na Štúrovej ulici, Palárikovej ulici a podobne. Všimnite si tiež poslednú fotografiu v galérii z dňa 18.9.2010 - nedávno opravovaný chodník je tiež asfaltový a nekvalitne spravený.

Úsek od Mestského úradu po Staré divadlo je hotový, pracuje sa pred tržnicou.

Fotogaléria z dňa 16.10.2010

Fotogaléria z dňa 3.10.2010

Fotogaléria z dňa 18.9.2010Zdroj: Nitralive.sk