Mesto Nitra vyhlásilo začiatkom roka architektonickú súťaž na dostavbu areálu letného kúpaliska na Sihoti. Súťažné návrhy bolo možné predložiť do 13.júla 2016.

Mesto požadovalo, aby návrhy zohľadnili polohu kúpaliska a pristupovali citlivo k prostrediu v ktorom sa nachádza. Mesto zároveň požaduje, aby bol areál plnohodnotným a moderným areálom pre celoročnú rekreáciu obyvateľov Nitry. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 12 návrhov.

Dodajme, že predpokladané náklady na dostavbu kúpaliska predstavujú sumu 8 miliónov eur.

Víťazné návrhy budú prezentované verejne a na webstránke mesta. Kompletné informácie o súťaži nájdete na webstránke sutaznitra.sk, všetky návrhy nájdete na archinfo.sk

Víťaz vypracuje po dohode s Mestom Nitra projektovú dokumentáciu.

1.miesto (6000€): Návrh č.3: Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Patrícia Botková, Ing. arch. Martin Hudec, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Andrej Šabo, Ing. arch. Samuel Zeman. spolupráca: Ing.arch. Peter JanečekArchitektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy


2. miesto (3000€): Návrh č.10: Michal Janák, Martin Jančok. účastník: Plural s. r. o.Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy


3. miesto (2000€): Návrh č.7: Ing. arch. Jana Moravcová, Jan Skoček, Mga. Petra Karlová, Bc. Igor Machata, Kateřina Kulanová, Bc. Anna Lochmanová, Alžbeta Kvasničková. účastník: norma architekti, s.r.o.Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy


Zloženie poroty:

JUDr. Igor Kršiak
Ing. arch. Eva Ligačová
Ing. arch. Adam Gebrian
Ing. arch. Martin Kusý
Ing. arch. Štefan Polakovič

Náhradníci poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Róbert Bakyta
Ing. arch. Lukáš Radošovský

Kúpalisko Nitra na SihotiZdroj: Nitralive.sk, sutaznitra.sk, archinfo.sk