Mesto Nitra vyhlásilo začiatkom roka architektonickú súťaž na dostavbu areálu letného kúpaliska na Sihoti. Súťažné návrhy bolo možné predložiť do 13.júla 2016 a víťaz bol známy v polovici leta. Víťazné návrhy sme Vám ukázali v Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti.

Predpokladané náklady na dostavbu kúpaliska predstavujú sumu 8 miliónov eur.

Prvú cenu získal kolektív autorov ateliéru NOIZ z Bratislavy. Porota ocenila, že autorský tím citlivo osadil budovu do severnej časti riešeného územia, čím si vytvoril priestor na proporčne správne rozdelenie ostatných plôch.

Takto vyzerá model víťazného návrhu

Pozrite si model - víťazný návrh súťaže na dostavu kúpaliska v Nitre

Vizualizácie

Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhy Architektonická súťaž na dostavbu areálu kúpaliska na Sihoti - víťazné návrhyZdroj: Mesto Nitra