Rekonštrukcia a modernizácia štadióna v Nitre sa stále nezačala. Stále totižto nie je ukončené verejné obstarávanie. V balíčku s futbalovým štadiónom je ďaľších 7 objektov: Cintorín Chrenová, KD Kynek, kino PALACE, MŠ Beethovenova, MŠ Štiavnická, MŠ Topoľová, ZŠ kniežaťa Pribinu. Po skončení súťaže bude do zastupiteľstva predložený harmonogram prác a spôsob financovania.

Futbalový štadión je momentálne vo vlastníctve Nitrianskej investičnej spoločnosti, ktorá je majetkom Mesta Nitra. Časť modernizácie štadióna bude riešiť Nitrianska investičná, časť zasa Slovenský futbalový zväz. Ten uskutočnil tender na nákup tribún.

Práce na modernizácii štadióna budú prebiehať na etapy. V roku 2016 mala prebehnúť I. etapa - výstavba 3 malých tribún okolo štadióna, ktoré nahradia existujúci ovál + rekonštrukcia hlavnej tribúny. V roku 2017 sa v rámci II. etapy mali dobudovať skyboxy a ubytovanie pre hráčov a legionárov. Termíny sa však kvôli spomínanému neukončenému verejnému obstarávaniu posúvajú. Kapacita štadióna bude 7480 miest.

Výstavbu financuje sumou 2,4 milióna eur štát, ktorý dotáciu schválil uznesením Vlády SR č. 115/2013 zo dňa 27.02.2013 vo veci Financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 - 2022 a Mesto Nitra sa podieľa sumou 1,6 milióna eur.

Nový štadión sa bude skladať z:

Jestvujúca tribúna A s kapacitou 2718 divákov - rekonštrukcia
Tribúna B s prestrešením a kapacitou 1600 divákov - nová
Tribúna C s prestrešením a kapacitou 1562 divákov - nová
Tribúna D s prestrešením a kapacitou 1600 divákov - nová

Celkový počet divákov: 7480

Vizualizácie štadióna

Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácieZdroj: Nitralive.sk