Dňa 1.novembra si pripomíname Sviatok všetkých svätých. Tento deň je venovaný pamiatke zosnulým a je dňom pracovného pokoja. Katolícka cirkev 1.novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2.novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky.

Cintoríny v Nitre budú dňa 31.10.2023 otvorené do 20:00 hod., od 1. do 5. novembra 2023 budú otvorené nepretržite.

MHD

V pondelok 30. októbra 2023 a v utorok 31. októbra 2023 budú linky premávať podľa cestovných poriadkov pre pracovné dni – školské prázdniny.

Z dôvodu očakávanej zvýšenej návštevnosti Nového cintorína bude v sobotu 28. októbra 2023, v nedeľu 29. októbra 2023 a v stredu 1. novembra 2023 premávať posilová linka P15 na trase CENTRUM, Mlyny (nástupište pri tržnici) – Cabajská – Nový cintorín a späť. Okrem tejto linky bude možné k Novému cintorínu cestovať aj štandardnou linkou 26. Všetky posilové odchody autobusov k Novému cintorínu nájdete na tomto odkaze

Od štvrtka 2. novembra 2023 budú všetky linky znova premávať štandardne.

Cintoríny v Nitre

 • Mestský cintorín
 • Cintorín Dolné Krškany I.
 • Cintorín Dolné Krškany II.
 • Cintorín Dražovce
 • Cintorín Horné Krškany
 • Cintorín Chrenová
 • Cintorín Janíkovce
 • Cintorín Kynek
 • Cintorín Malé Mlynárce
 • Cintorín Párovce
 • Cintorín Sv. Cyrila a Metoda
 • Vojenský cintorín
 • Židovský cintorín
 • Chrenová - nový cintorín

Cintorín Nitra

Pôvod sviatku siaha až kdesi do predkresťanských čias indoeurópanov. Podľa ich tradície sa práve v čase Dušičiek vracali duše zosnulých medzi živých ľudí. V roku 837 vyhlásil pápež Gregor IV., že pohanský sviatok Samhain (koniec leta) bude patriť aj v kresťanskej cirkvi mŕtvym. Tak sa z 1. novembra stal sviatok Všetkých svätých a nasledujúci deň bol vyhlásený za Deň všetkých duší. Neskôr, v 10. a 11. storočí, sa z tohto sviatku vyvinula aj Pamiatka zosnulých - Dušičky, ktorá pripadá na 2. novembra. Protestantská cirkev pod menom All Hallowed Evening zaviedla v 16. storočí tento sviatok s názvom Halloween.

Tento sviatok by mal byť našou spomienkou na blízkych, ktorí odišli z našich radov. Spomienkou na nich im vzdávame úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci žiť naďalej.


Nočná atmosféra na Mestskom cintoríne na Sviatok všetkých svätých


Mapa cintorínov v Nitre
Zdroj: Nitralive.sk, Transdev