Od dnešného dňa (6.11.) avizuje Arriva plnú prevádzku na všetkých linkách mestskej hromadnej dopravy v Nitre.

"Obsadené sú všetky služby, vrátane záložných vozidiel. S plánovanými výpadkami spojov sa preto neuvažuje," píše Arriva na svojej webstránke.

Arriva sa zaviazala, že od 6.11. bude MHD v Nitre fungovať bez obmedzení a bez vynechaných spojov. Od rovnakého dátumu bude prevádzkovateľovi MHD Nitra spoločnosti Arriva Nitra účtovaná pokuta 1000€ za každý vynechaný spoj.

Arriva ďalej uvádza: "Chýbajúci personál aktuálne čiastočne doplnili novoprijatí vlastní vodiči ako aj dočasne preradení vodiči z iných regiónov Slovenska, ktorých zamestnáva priamo ARRIVA, prípadne iní dopravcovia. V tejto situácii tak bolo možné ihneď obnoviť premávanie všetkých spojov a zároveň získať čas, kým sa prejaví efekt dlhodobých riešení, ktoré sú medzičasom taktiež prijímané."

"Ani s plným stavom vodičov nie je možné vylúčiť, že nedôjde k meškaniu alebo dokonca vynechaniu spoja. Na presnosť spojov totiž vplývajú aj okolnosti, ktoré ARRIVA nedokáže ovplyvniť, napr. kolóny, dopravné nehody, obchádzky, svetelná signalizácia na križovatkách či železničných priecestiach a pod. Najmä do polovice novembra bude stále citeľný vplyv uzatvorenej okružnej križovatky v Priemyselnom parku, ktorá na viacerých ťahoch spôsobuje rozsiahle kolóny, čo má dosah na meškania liniek 2, 4, 8, 16, 17, 21 a 27, prípadne ďalších, na ktoré vozidlá z týchto liniek prechádzajú. Po ukončení prác sa však očakáva zlepšenie aj v tomto smere."

-Chronológia-

Začiatkom leta začali vynechávať spoje, neskôr počas leta bol výpadok citeľný, kedy denne vynechávali desiatky spojov. Situáciu riešilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre až v septembri.

Primátor mesta Nitry listom zo dňa 18.9.2017 vyzval dopravcu ARRIVA NITRA, a.s. aby v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 259/2017-MZ predložil návrh zmeny cestovného poriadku v termíne do 30.9.2017 a poskytol informácie o rozsahu vynechaných spojoch.

Dopravca na uvedenú výzvu reagoval dňa 30.9.2017 predložením návrhu úpravy platného cestovného poriadku MHD Nitra v dvoch alternatívach – úprava cestovného poriadku v špičke / úprava cestovného poriadku v sedle.

Dňa 6.10.2017 primátor mesta rokoval so zástupcami dopravcu o navrhnutých alternatívach a na základe záverov rokovania bola navrhnutá zmena cestovného poriadku podľa predloženého materiálu.


Téme sme sa venovali v článkoch:

- MHD v Nitre sa zmenila na mestskú náhodnú dopravu, situácia by sa mohla zlepšiť po lete
- MHD: cestovný poriadok sa zatiaľ nemení, mesto do návrhu zahrnulo aj zmluvnú pokutu pre Arrivu
- Cestovný poriadok v MHD Nitra sa nemení, od 6. novembra by mala fungovať v normálnom režime bez vynechania spojovZdroj: Nitralive.sk, Arriva Nitra