V júni 2020 bola v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 25.2.2020 v znení uznesenia zo dňa 7.5.2020 podpísaná zmluva o budúcej zmluve medzi mestom Nitra a spoločnosťou euroAWK, ktorá v Nitre vlastní a spravuje 72 prístreškov na zastávkach MHD v Nitre. Zmluva bola podpísaná z dôvodu vypršania platnosti zmluvy z roku 2000. Mesto má naďalej záujem prenajať pozemky pod prístreškami spoločnosti euroAWK s tým, že spoločnosť postupne vymení približne 70 prístreškov.

Riadna zmluva má byť podpísaná do konca roka 2020, momentálne stále prebiehajú rokovania a spresnenia medzi zmluvnými stranami. Podmienkou uzatvorenia zmluvy bolo odstránenie 8 kusov billboardov a 3 kusov citylightov spoločnosťou euroAWK (Parkové nábrežie: 5 kusov, parkovisko Stapring 2 kusy, Novozámocká 1 kus, Bratislavská, Dlhá / pri Strelnici a Dolnozoborská po 1 kuse). Mesto tak pokračuje v odstraňovaní reklamného smogu.

"Výmena by mala prebiehať v troch etapách, pričom každá etapa môže trvať pár mesiacov, celé to môže trvať aj rok-dva," informoval ma hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Typ prístrešku vybral Útvar hlavného architekta, ide o tym mmcité geomere GE210b-TS. Podľa vyťaženosti zastávky bude ich dĺžka od 3 sklenených zadných výplní po 2x5 sklenených zadných výplní (polí/modulov).

Prístrešok má
  • oceľovú nosnú konštrukciu
  • strechu z trapézového plechu
  • zadné a bočné steny z kaleného skla
  • v bočnej stene sa nachádza presvetlená reklamná vitrína
  • osvetlenie - všetky zastávky pri ktorých sa nachádza pouličná lampa budú mať vrchné osvetlenie. V Nitre pôjde teda o novinku - zastávky doteraz nesvietili


mmcité prístrešok mmcité prístrešokZdroj: Nitralive.sk, vizuál prístrešku mmcite.sk