Od 1. marca 2022 začína platiť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Zmena sa dotkne parkovania na chodníku - po novom už nebude možné vôbec zaparkovať na chodníku, ani pri ponechaní 1,5m. Pre pripomenutie, aktuálne platí povolenie zaparkovať na chodníku, ak zostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5m. Vodič pritom môže len vyjsť na chodník, nesmie po ňom jazdiť.

Po novom bude na chodníku možné parkovať len v prípade, že tak určí dopravná značka. Je možné, že ešte príde k úprave zákona resp. k vymedzeniu prechodného obdobia - znamenalo by to posunutie termínu zavedenia nového zákona. Zaujímavé je, že novela zákona prešla cez parlament, ktorý si zrejme neuvedomil, čo schvaľuje. Dôkazom je fakt, že skupina poslancov predložila návrh zákona, ktorý zruší novelu a predĺži parkovanie na chodníku do 31. marca 2024. Ak by aj tento návrh prešiel, nestane sa tak skôr ako v polovici marca. Od 1. marca tak platí až do zmeny novela zákona.

O zákaze parkovania na chodníku sa hovorí už roky, samosprávy riešia parkovanie len s ťažkosťami. V Nitre sa roky hovorí o rezidentskom parkovaní, nezaviedol ho ani primátor Dvonč, do konca volebného obdobia ho určite nezavedie ani terajší primátor Hattas. V meste stále vládne "parkovacia anarchia", kedy na niektorých uliciach zákon platí, inde neplatí. Mestská polícia v Nitre si vysvetluje zákon po svojom - niektoré ulice prehliada, inde roky rieši všetky priestupky.

Bude zaujímavé sledovať, ako sa mesto a teda MsP postaví k parkovaniu na chodníkoch od 1. marca... samozrejme je potrebné dodať, že je rozdiel v parkovaní na sídliskách, kde nie je iná možnosť než parkovať na chodníku, a uliciach napríklad v Starom meste, kde sa parkuje na chodníkoch zadarmo a to len pre neschopnosť mesta regulovať takéto parkovanie a pre laxný prístup polície.


Stanovisko Mestskej polície v Nitre k novele zákona

Pokiaľ ide o mestskú políciu, dopravné priestupky rieši a bude i naďalej riešiť v jednotlivých lokalitách operatívne, podľa momentálnej dôležitosti a podľa svojich personálnych možností. Robí to samozrejme popri plnení aj iných dôležitých úloh.

Pre ilustráciu: za státie a jazdu po chodníku riešili v roku 2020 až 1252 priestupkov a v roku 2021 do 28. novembra to bolo 1230 priestupkov.

Po zavedení zmien určite hlavne v prvopočiatku nebude MsP masovo pokutovať všetky priestupky. Sme presvedčení, že iba represívnymi opatreniami sa nedá navodiť definitívne vyriešenie konkrétnej situácie.


Znenie zákona platného do 28.2.2022:

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“


Nové znenie zákona od 1.3.2022:

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“Zdroj: Nitralive.sk