Zámerne som v nadpise použil slovo "zmeny" a nie "modernizácia". Nitra totižto vyspelý svet len dobieha, vlastne dobieha aj iné mestá na Slovensku, kde označníky vyzerajú k svetu a elektronické tabule sú v prevádzke (Bratislava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Trenčín, ale aj Topoľčany). Postupne zverejňujem stav jednotlivých zámerov - nových označníkov, prístreškov na zastávkach a novinku - elektronické tabule.


Označníky na zastávkach MHD

Prvé nové označníky pribudli v Nitre v letných mesiacoch tohto roku v Priemyselnom parku Sever a pri automobilke Jaguar Land Rover. Odvtedy postupne pribúdajú ďalšie, viditeľné sú po celom meste. Celkovo sa bude realizovať v približne šiestich etapách, dokopy pôjde o vyše 380 kusov. Označníky majú modernejší vzhľad, ľahko vymeniteľné informačné plochy, sú oproti tým dosluhujúcim vyššie. Na vrchu je zverejnené písmeno A, B, C a D, používa sa v prípade viacerých nástupíšť. Napríklad smer do centra = A, opačný smer z centra = B, C = do centra, D = z centra.

Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule


Označníky na zastávkach MHD

Prístrešky na zastávkach spravuje od roku 2000 firma euroAWK, platnou poslednej zmluvy skončila v roku 2020, mesto následne podpísalo niekoľko dodatkov na predĺženie jej platnosti. Aktuálne prebiehajú kontrolné a schvaľovacie procesy na 1. etapu výmeny. Začiatok prác bol plánovaný na záver tohto roka, reálne sa tak však s určitosťou nestane. Aj vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie bude postup prác závisieť od počasia.

Celkovo, po výmene posledného prístreška, bude spoločnosť Euroawk vlastniť v Nitre 97 prístreškov a na ďalších 40 ks mestských prístreškov by mali zabezpečovať údržbu.

Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule


Ako budú nové prístrešky vyzerať?

Väčšina prístreškov bude typu GE310b-SS a GE410b-SS. Ide o prístrešok prístrešok s plochou strechou, oceľovou nosnou konštrukciou, strecha je z bezpečnostného skla, zadná a bočné steny z kaleného skla, v bočnej stene je umiestnená reklamná vitrína.

GE310b-SS GE410b-SS GE410b-SS


Nižšie nájdete zoznam 97 kusov prístreškov, ktoré bude spoločnosť euroAWK po ich vybudovaní vlastniť.

Zoznam zastávok a typ by Nitralive.sk
Elektronické informačné zastávkové tabule

Spoločnosť TD Transport s.r.o. ako nový dopravca MHD v Nitre na základe zmluvy s Mestom Nitra pripravuje osadenie zastávkových elektronických informačných tabúľ. Realizácia bola pôvodne odhadovaná na letné mesiace, doteraz sa však s prácami nezačalo. Mesto muselo riešiť jednotlivé elektrické prípojky so Západoslovenskou distribučnou spoločnosťou, tá určila body pripojenia a mesto spolu s projektantom pripravilo projektové dokumentácie. Prípojky sú stále v riešení, zaoberá sa nimi Odbor investičnej výstavby a Odbor dopravy na MsÚ v Nitre.


Zatiaľ jediná el. tabuľa, aj keď nefunkčná, je umiestnená na momentálne nefunkčnej novej zastávke pri Kauflande na Zlatomoraveckej ulici

Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule


Elektronických tabúľ bude spolu 18 kusov, na zastávkach nájdeme 3 druhy:

Centrálna tabuľa (tzv. CT) – 8-riadková, umiestnená vo veľkých prestupných uzloch, kde súhrnne zobrazuje najbližšie odchody zo všetkých nástupíšť daného uzla. Zobrazuje linku, smer, nástupište a čas odchodu:

CENTRUM, Mlyny – na rohu pri OD Prior
CENTRUM, Mlyny – na rohu pre OC Mlyny
Železničná stanica Nitra – mala by zahŕňať aj odchody zo zastávky Rázcestie Železničná stanica
Andreja Hlinku, Centro – smer Centrum


Zastávková tabuľa (tzv. ZT) – 4-riadková, zobrazuje odchody z konkrétneho nástupišťa danej zastávky. Zobrazuje linku, smer a čas odchodu:

CENTRUM, Mlyny – smer Fraňa Mojtu
CENTRUM, Mlyny – smer Štúrova, Hollého
CENTRUM, Mlyny – smer Univerzity
CENTRUM, Mlyny – smer Rázcestie Autobusová stanica (pri tržnici)
Rázcestie Autobusová stanica – smer CENTRUM, Mlyny
Rázcestie Autobusová stanica – smer Rázcestie Železničná stanica
Rázcestie Železničná stanica – smer Stavebná škola, Kasárne Krškany
Štúrova – smer CENTRUM, Mlyny
Mikovíniho – smer Poliklinika Klokočina
Poliklinika Chrenová – smer Výstavisko


Malá zastávková tabuľa (tzv. ZT-mini) – 3-riadková, priamo integrovaná do telesa zastávkového označníka, zobrazuje odchody z konkrétneho nástupišťa danej zastávky. Zobrazuje linku, smer a čas odchodu:

Atletický štadión – smer Andreja Hlinku, Centro
Murgašova – smer Stavebná škola
Andreja Hlinku, Centro – smer Nábrežie mládeže
CENTRUM, Mlyny – smer Rázcestie Autobusová stanica (krškanské nástupište)

Mapa - osadenie elektronických informačných tabúľ

modrá značka = centrálna tabuľa
zelená značka = zastávková tabuľa
žltá značka = malá zastávková tabuľa
Dodávateľom technológie je česká spoločnosť BUSE Blansko www.buse.cz

BUSE


Niekoľko pripomienok na záver k stavu zastávok MHD v Nitre

Veľmi zanedbaná je údržba zastávok, často sú zarastené, sklo na prístrešku dlhodobo neumývané. V tejto oblasti je potrebná zmena. Nedávno som napríklad hlásil takto zanedbanú zastávku, ani po niekoľkých týždňoch neprišlo k náprave. Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Tiež je pre mňa nepochopiteľné v akom stave sú niektoré označníky - zanedbaná údržba Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabule Zmeny v MHD v Nitre: nové označníky, prístrešky a elektronické tabuleZdroj: Nitralive.sk