Počas hokejových zápasov sa obyvatelia Predmostia a návštevníci parku častokrát sťažovali na zlú situáciu s parkovaním. Kapacita záchytného parkoviska pred zimným štadiónom je nepostačujúca, a preto fanúšikovia parkujú na chodníkoch, alebo cyklotrase so súhlasom polície.

Teraz však nastáva zmena a počas zápasov bude možné parkovať v areáli futbalového štadióna. S návrhom prišli poslanci Andrej Sitkey, Pavol Obertáš, Ladislav Turba a Martina Dubaiová.

Po rokovaniach so zainteresovanými stranami prišlo k dohode a už 6.12.2022 bude parkovisko BEZPLATNE k dispozícii.

Vjazd vozidiel do areálu futbalového štadióna bude možný hodinu pred zápasom a výjazd vozidiel bude možný ešte hodinu po zápase. Bezpečný a plynulý vjazd vozidiel bude usmerňovať dopravná a mestská polícia. "Prosím vás, aby ste rešpektovali ich poķyny a najmä neparkovali mimo vyznačených miest. Ak všetko prebehne bez väčších problémov, parkovisko bude sprístupnené počas hokeja aj naďalej. A na záver sa chcem poďakovať za konštruktívny prístup Nitrianskej investičnej, okresnému dopravnému inšpektorátu, mestskej polícii a FC Nitra," vyzýva občanov a ďakuje Andrej Sitkey.