• Telové kamery budú slúžiť na zvýšenie bezpečnosti a kvality služieb vo vlakoch
• Vďaka kamerám bude zvýšená ochrana zamestnanca i cestujúceho
• Záznamy budú pomáhať ako dôkazy pri riešení sťažností cestujúcich, priestupkov a v spolupráci s políciou aj objasňovaní trestných činov
• Kamery sú v zahraničí bežná súčasť pracovnej uniformy rôznych bezpečnostných profesií

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v priebehu mája výrazne zvýši úroveň bezpečnosti pre cestujúcich vo vlakoch. Vlakvedúci budú postupne vybavení osobnými kamerami, ktoré im umožnia zaznamenávať zvuk a video z ich pohľadu počas služby cesty vlakom. Pilotný projekt ZSSK v prvej etape zavedie vo vlakoch západného Slovenska. Telovú kameru budú mať vlakvedúci pripnutú počas služby na uniforme postupne na celom území Slovenska.

Vlakvedúcich s telovou kamerou pripnutou na uniforme je možné stretnúť vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) aj v Nitrianskom kraji, najmä na trati Nové Zámky – Nitra a späť.

Pokrytie celého Slovenska osobnými kamerami pre vlakvedúcich ZSSK predpokladá spoločnosť po ukončení 3. fázy, teda v priebehu augusta 2024.

Dnes sa na predstavení tejto novinky na bratislavskej hlavnej stanici zúčastnili aj štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková, štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská a zástupca riaditeľa železničnej polície PZ SR spoločne s vedením ZSSK.

„Cieľom tohto projektu je ochrániť cestujúcich aj vlakový personál pred prípadnými konfliktnými situáciami a celkovo zvýšiť kvalitu cestovania vlakmi ZSSK. Za posledný rok nám síce vo vlakoch počet incidentov mierne klesol, musíme však naďalej pracovať na tom, aby cestovanie vlakmi bolo komfortné a bezpečné. Verím, že toto malé a ľahké zariadenie tomu dopomôže,“ uviedol Peter Helexa, generálny riaditeľ ZSSK.

„Som rada, že nezvyšujeme len komfort cestujúcich, ale aj ich bezpečnosť. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli predchádzať rôznym incidentom, alebo ak sa už stanú, vedeli ich jednoduchšie riešiť. V neposlednom rade je to veľmi dôležité aj pre vlakvedúcich, ktorí sú nezriedka obeťami rôznych verbálnych, ale žiaľ aj fyzických atakov. Na ministerstve dopravy pripravujeme na financovanie z európskych zdrojov ďalšie projekty na zvýšenie bezpečnosti v železničnej osobnej doprave,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková,

Podľa štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra SR Lucie Kurilovskej je bezpečnosť prvoradá a akýkoľvek incident či sťažnosť pasažierov počas cestovania vlakom možno vyriešiť len v prípade dostatočných dôkazových materiálov. „K tomuto účelu významnou mierou prispejú telové kamery. Vedomosť o ich prítomnosti je, aj na základe skúseností z iných štátov, významným preventívnym prostriedkom, čiže dôvodom na slušné správanie sa a dodržiavanie predpisov ako zo strany cestujúcich, tak aj zo strany vlakového personálu. Slúžia na zvýšenie bezpečnosti všetkých a to je najdôležitejšie,“ spresnila Lucia Kurilovská.

Doplnil plk. Igor Tošal zástupca riaditeľa odboru železničnej polície Prezídia Policajného zboru: „Túto iniciatívu určite vítame, pomôže to nielen zvýšiť bezpečnosť prepravovaných osôb vo vlakoch, ale aj pri objasňovaní rôznych deliktov.“

Aj keď štatistiky ZSSK ukazujú mierny pokles počtu incidentov vo vlakoch o necelých 4,8 % v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022, stále ide o značný počet – 1 119 incidentov pri 71,7 milióna prepravených cestujúcich. Osobné kamery pre vlakvedúcich ZSSK tak predstavujú dôležitý nástroj na prevenciu a riešenie týchto incidentov. Zamestnanci ZSSK evidujú incidenty rôznej závažnosti. Od najzávažnejších (fyzické útoky na sprevádzajúci personál a fyzické konflikty medzi cestujúcimi), po menej závažné, napr. znečistený interiér, maloleté deti cestujúce bez sprievodu či fajčiaci cestujúci na WC.

Nové kamery sú vybavené technológiou bufferovaného nahrávania, ktorá umožňuje automatické uchovávanie obrazového materiálu z posledných 30 sekúnd pred aktiváciou nahrávania. Táto funkcia poskytuje možnosť „vrátiť čas“ a analyzovať situáciu pred začiatkom trvalej registrácie obrazu. Záznamy sa automaticky mažú, pokým nie sú označené na uchovanie vlakvedúcim na ďalšie vyšetrovanie. Nahrávanie je možné aktivovať manuálne, čo zabezpečí zachovanie dôležitého dôkazového materiálu. Nahrané údaje sa odosielajú na servery ZSSK až po vrátení kamery do nabíjacej stanice, kde zostávajú uložené po dobu piatich dní.

Vlakvedúci z Bratislavy už mali možnosť otestovať telové kamery, ktoré výrazne prispeli k pozitívnemu ovplyvneniu správania cestujúcich. Tieto zariadenia podporili dodržiavanie pokynov zo strany cestujúcich, najmä v situáciách, keď cestovali bez platného cestovného lístka, čo bolo pre vlakvedúcich pozitívnym prekvapením.

Železničná spoločnosť Slovensko už niekoľko rokov implementuje zvukové nahrávanie v osobných pokladniach, čo sa ukázalo byť účinným nástrojom pri objasňovaní sťažností cestujúcich. S vyhodnocovaním sťažností na základe nahrávania má ZSSK dobrú skúsenosť.

Na medzinárodnej úrovni je využívanie telových kamier v rôznych profesionálnych oblastiach, ako sú zdravotníctvo, policajné zbory, verejná doprava a hotelierstvo, už bežnou praxou. Vzhľadom na ich efektivitu sa časom pravdepodobne stanú súčasťou väčšiny profesií, kde je požadovaná ochrana zamestnanca či klienta aj na Slovensku.

Technické informácie o telovej kamere AXIS W110:
• Rozmery: 75 × 55 × 19 mm
• Hmotnosť: 85 g (s magnetom na uchytenie na oblečenie spolu 117 g)
• Nastavené rozlíšenie: 1280 x 720 p (max. 1920 x 1080 p)
• Horizontálny uhol záberu: 140 °
• Vertikálny uhol záberu: 91 °
• Prevádzková teplota: od -20 do 45 °C
• Nastavené prednahrávanie do slučky: 30 sekúnd
• Výdrž batérie: 7 hodín
• Čas nabíjania: 4 hodiny (batéria Li-ion, 1600 mAh)
• Nahrávanie: audio a videoZdroj: ZSSK