Volebné obvody

1. Dolné Krškany, Horné Krškany
2. Staré mesto
3. Čermáň
4. Klokočina
5. Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje
6. Zobor, Drážovce
7. Chrenová, Janíkovce

Počet poslancov vo volebných obvodoch

VO č.1: 1 poslanec
VO č.2: 6 poslancov
VO č.3: 2 poslanci
VO č.4: 8 poslancov
VO č.5: 4 poslanci
VO č.6: 3 poslanci
VO č.7: 7 poslancov

Celkom mesto Nitra = 31 poslancov.

Podľa čoho sú určené voľebné obvody a počty poslancov?

Volebné obvody a počty poslancov v nich sú určované tak, aby sa s minimálnou odchýlkou blížili k priemernému počtu obyvateľov mesta pripadajúceho na 1 poslanca. Priemerný počet obyvateľov Nitry aktuálne predstavuje 2601 obyvateľov na 1 poslanca.

Priemerný počet obyvateľov Nitry na 1 poslanca v jednotlivých volebných obvodoch:

VO č. 1 - 3085
VO č. 2 - 2461
VO č. 3 - 2802
VO č. 4 - 2442
VO č. 5 - 2642
VO č. 6 - 3104
VO č. 7 - 2536

Zoznam volebných obvodov / počet poslancov / ulice

Volebný obvod č.1 - Dolné Krškany, Horné Krškany

Počet poslancov vo volebnom obvode : 1 poslanec

1. mája, Bočná, Borovicová, Biovetská, Bita, Brigádnická, Cirmánska, Dvorčanská, Holotka, Jabloňová, Jarná, Knappova ulica, K rieke, Krškanská, Látečkovej, Letná, Liesková, Mäsiarska, Medzi vodami, Na hlinách, Na Katruši, Na Priehon, Nezábudková, Novozámocká: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58A, 59, 60, 60A, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67A, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93A, 94, 95, 96, 97, 98, 98A, 99, 100, 101, 102, 102A, 103, 104, 104A, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 123A, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141A, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155A, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 185A, 185B, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, ww220, 222, 222A, 224, 224A, 226, 228, 233, 242, 244, 252, 254, 256, 361, 365, 416, 420, Orechov dvor, Pod Katrušou, Pod Tobolou, Pri dríku, Pri mlyne, Pri zungove, Priemyselná, Rakytová, Roľnícka, Síkarská, Staromlynská, Široká, Športová, Záborského, Zelená, Zimná, Zlievarenská

Volebný obvod č. 2 Staré mesto

Počet poslancov vo volebnom obvode : 6 poslancov

7. pešieho pluku, 8. mája, Andreja Šulgana, B. Nemcovej , Banská, Bernolákova, Borová, Braneckého, Bratislavská: 5, 5A, 5B, 7, 9, 9A, 9B, 10, 11, 13, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Bulharská, Cintorínska, Coboriho, Cyrilometodské námestie, Československej armády, Damborského, Družstevná, Ďurková, Fabrická, Farská, Fraňa Mojtu, Hodálova, Hodžova, Hollého, Horný Palánok, Hradná, Hviezdna, Chalupkova, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jarmočná, Jaskyňová, Jesenského, Jozefa Vuruma, Kalinčiakova, Kalvária, Kalvárska, Kasalova, Kluchova, Kmeťkova, Koceľova, Kollárova, Kráľovská cesta, Kraskova, Krátka, Krčméryho, Kukučínova, Kupecká, Kúpeľná, Malá, Mariánska, Mariánska dolina, Misionárska, Mlynská, Mostná, Moyzesova, Mudroňova, Na Predmostí, Na Vŕšku, Nábrežie za hydrocentrálou, Námestie Jána Pavla II., Napervillská, Námestie Kráľovnej pokoja, Nálepkova, Nová, Novozámocká: 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4A, 4B, 5,6,8, 199, 230, 232, 310, Osvaldova, P. Benického, Palackého, Palánok, Palárikova, Parkové nábrežie, Párovská, Piaristická, Piesková, Pivovarská ulica, Pod borinou, Podzámska, Pri Červenom kríži, Pri synagóge, Pribinovo námestie, Priehradná, Pútnická, Radlinského, Rázusova, Riečna, Richtára Peregrina, Robotnícka, Rybárska, Samova, Schurmannova, Sihoť, Skalná, Sládkovičova, Smetanova, Spojovacia, Staničná, Starý rínok, Stavbárska, Stračia, Súľovská, Svätoplukovo námestie, Svetlá, Šafárikova, Školská, Špitálska, Štefánikova trieda, Štrková, Štúrova: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 17A, 17B, 17C, 18, 19, 20, 21, 21A, 21B, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 55, 57, 57A, 57B, 57C, 59, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 65, 66, 67, 69, 69A, 71, 71A, 144, 153, 153A, 155, 157, 159, 161, Tulipánová, Ulica Ľuda Ondrejova, Vajanského, Vikárska, Vodná, Východná, Wilsonovo nábrežie, Za Ferenitkou, Záhradná, Župné námestie

Volebný obvod č. 3 Čermáň

Počet poslancov vo volebnom obvode : 2 poslanci

Bajzova, Bártfayho, Bottova, Cabajská, Cabanova, Čermánske námestie, Červenova, Čulenova, Dolnočermánska: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49B, 51, 51A, 51B, 51C, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, Elektrárenská, Golianova: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 38, 40, 42, 73, 77, 79, 81, 81A, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151A, H. Meličkovej, Hanulova, Hattalova, Hlboká, Hornočermánska, Hozova, Hurbanova, Inovecká, Jakuba Haška, Jána Galbavého, Jána Mrvu, Jasná, Južná, Kavcova, Kostolná, Košická, Kováčikova, Ku skládke, Ľudovíta Čuláka, M. S. Trnavského, Michala Lukniša, Mojmírova, Mudrochova, Murgašova, Podjavorinskej, Poničanova, Potravinárska, Priechodná, Slnečná, Stodolova, Strieborná, Šípková, Šumavská, Šuranská, Švecova, Tajovského, Tehelná, Ulica Hany Zelinovej, Urbánkova, Veľký Cer, Železničiarska

Volebný obvod č. 4 Klokočina

Počet poslancov vo volebnom obvode : 8 poslancov

A. F. Langa, Alexyho, Baničova, Bazovského, Beethovenova, Bellova, Benkova, Bizetova, Borodáčova, Bystrá, Čajkovského, Dolnočermánska: 70, 105, 109, 111, Edisonova ulica, Furmanská: 13, 31, 33, 33A, Golianova: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, Griesbachova, Hornostavská: 1, 2, 4, 4A, 4B, 6, 9, 14, 16, 18, Horská, Hviezdoslavova trieda, Ivana Braunera, Jazmínová, Jedlíkova, Jurkovičova, Kmeťova: 15, 15A, 17, 19, 23, 29, 31, Krištáľová, Matičná ulica, Mikovíniho, Na lúkach, Na stráni, Nedbalova, Nitrianska, Novomeského, Partizánska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 24A, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, Pažitná, Petzwalova, Pezinská, Piešťanská: 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 31A, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, Pokojná, Pod briežkom, Pod kaplnkou, Podbeľová, Popradská: 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 17A, 19, Pramenistá, Pražská, Priezračná, Púpavová, Rybničná, Studničná, Šalviová, Škultétyho, Šúdolská, Ulica Mons. Vagnera, Ulica Pavla Straussa, Ulica Wolfganga Kempelena, Žilinská

Volebný obvod č. 5 Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje

Počet poslancov vo volebnom obvode : 4 poslanci

Agátová ulica, Antona Točíka, Bazová, Bolečkova, Bratislavská: 1, 2, 3, 3A, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 19, 27, 29, Čakanková, Čečinová, Diaľničná, Dolné Hony: 21, 23, 25, 27, 29, Drieňová, Dubíkova Dunajská, Fraňa Kráľa, Furmanská: 71, 97, 99, Hájnická, Hájska, Hlohovecká, Hornostavská: 3, 8, 10, 12, Hydinárska, Chotárna, Jarabinová, Jarocká, Jelšová, Jurský dvor, Kamenecká, Klokočinská, Kmeťova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 120, Krompašská, Kynecká, Lány, Lehotská ulica, Lukov dvor, Lukovská, Murániho, Na Dolinu, Na Hôrke, Na Pasienkoch, Nad potokom, Nová osada, Olivová, Ovocinárska, Partizánska: 64, 66, Piešťanská: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, Pod brezami, Pod Dubinou, Pod hájom, Pod Hrabinou, Pod Orešinou, Pod trnkami, Poľná, Potočná, Popradská: 10, Považská, Prešovská, Pri kaštieli, Pri lese, Pri lipe, Rastislavova, Remeselnícka, Rulandská, Rýnska, Stromová, Štúrova: 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 140B, 140C, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 165, 217, Telgártska, Tokajská, Trnavská, Ulička, Veterná, Viničky, Vlašská, Zvolenská

Volebný obvod č. 6 Zobor, Dražovce

Počet poslancov vo volebnom obvode : 3 poslanci

Ambrova, Astrová, Atlasova, Azalková, Bartókova, Bažantia, Belopotockého, Bojnická, Brestová, Broskyňová, Buková, Burgundská, Černicová, Dobrotka, Dobšinského, Dolné Hony: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, Dolnohorská, Dolnozoborská, Dražovská, Drozdí chodník, Dubová, Fialková, Gaštanová, Gladiolová, Hamuljakova, Havrania, Hlohová, Holubyho, Horeckého, Horná, Hornohorská, Hornozoborská, Hospodárska, Hrabová, Hraničná, Hroznová, Chatárska, Chmeľová dolina, Jahodová, Jána Zelenáka, Jánskeho, Jaseňová, Jastrabia, Jazerná, Jelenecká, Kamenná, Kanálová, Kláštorská, Klinčeková, Kľúčovského, Kodályova, Kochova, Komenského, Krivánska, Kultúrna, Kyjevská, Ľaliová, Levanduľová, Lidická, Lukáčova, Lužianska, Malá kamenná, Malá podhájska, Malá strmá, Malinová, Mandlová, Margarétková, Martinská dolina, Metodova, Morušová, Moskovská, Mrázova, Muškátová, Na gruntoch, Na pasienkoch, Nábrežie za hydrocentrálou, Nad baňou, Narcisová, Nécseyho, Nevädzová, Oravská, Orechová, Orgovánová, Orlia, Oskorušová, Panská dolina, Pekná, Pivonková, Platanová, Pod kostolíkom, Pod lesom, Pod Lupkou, Pod Plieškou, Pod Zlatým brehom, Podhájska, Podhorská, Poľovnícka, Poniklecová, Pri Dobrotke, Pri jazierku, Pri Jelšine, Pri Perinovej studni, Pri škole, Prvosienková, Radová, Ratkošova, Rekreačná, Ríbezľová, Rosinského, Rozmarínová, Rovná, Ružová, Severná, Silvánska, Sirôtková, Skautská, Slávičie chodníky, Smreková, Snežienková, Sojčia, Sokolia ulica, Strmá, Studená, Sv. Beňadika, Svätoplukova, Svätourbanská, Šafranová, Ščasného, Šulekova, Švabinského, Tabaková, Tatarkova, Tichá, Tolstého, Topoľčianska, Tŕnistá, Turistická, Urbancova, Úzka, Vansovej, Veltlínska, Vendelínska, Veterinárska, Viničná, Vinohradnícka, Višňová, Vrania, Vŕbová, Vyhliadková, Vysoká, Záhradkárska, Zoborská, Zvončeková, Žibrická

Volebný obvod č. 7 Chrenová, Janíkovce

Počet poslancov vo volebnom obvode : 7 poslancov

A. Ďateľa, A. Žarnova, Akademická, Bajkalská, Beniakova, Biela, Biringerova, Bohúňova, Botanická, Brezová, Clementisova, Čavojského, Dlhá, Doležalova, Dolná, Dr. J. Budayho, Dvorská, Ďumbierska, Ďurčanského, Fándlyho, Fatranská, Gazdovská, Gemerská, Gerhardtova ulica, Golianovská, Gorazdova, Hanácka, Hečkova, Hlavná, Hontianska, Hríbová, Chrenovská, J. C. Hronského, Jána Mila, Janka Silana, Javorová, Jevjákova ulica, Karpatská, Kasárenská, Kopanická, Korčekova, Kozmonautov, Kríková, Krížna, Kremnická, Kúria, Kvetná, Lesná, Letecká, Levická, Liptovská, Lipová, Lomnická, Lúčna, Ľudovíta Okánika, Maginova, Majakovského, Malíkova, Matušincova, Michala Verešíka, Mikova Ves, Nábrežie mládeže, Okružná, Plynárenská, Pod Novosadmi, Pod vinohradmi, Pri cvičisku, Pri Dolci, Pri strelnici, Rabčekova, Račia ulica, Repková ulica, Royova, Sadová, Selenec, Sitnianska, Slančíkovej, Slamkova, Spišská, Sv. Klimenta, Sv. Bystríka, Šípová, Štiavnická, Tekovská, Topoľová, Tormošská ulica, Tríbečská, Trieda Andreja Hlinku, Turčianska, Ulica Rudolfa Hanáka, Vašinova, Vihorlatská, Vrábeľská, Výstavná, Willermova, Za Humnami, Zlatomoravecká, Žabia ulica, Ždiarska, Želiarska ulica, Žitná ulica, Žitavská


Zdroj: Mesto Nitra