ZOZNAM KANDIDÁTOV NA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NITRE V KOMUNÁLNYCH VOĽBÁCH 2014

Volebný obvod č. 1 - Dolné Krškany, Horné Krškany

1. Miroslav Gut, Ing., 47 r., technik, Nitra, Dvorčanská 76, nezávislý kandidát
2. Ján Kecskés, Bc., 25 r., tajomník, Nitra, Roľnícka 34, Ľudová strana Naše Slovensko
3. Adrián Príbela, Mgr., 37 r., manažér, Nitra, Bazovského 14, SIEŤ
4. František Refka, Ing., 37 r., ekonóm, Nitra, Pod Katrušou 3, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
5. Darina Sonnenscheinová, 57 r., SZČO, Nitra, Zelená 222/29, nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 2 - Staré mesto

1. Juraj Brestovský, Ing., 51 r., SZČO, Nitra, Vodná 36, nezávislý kandidát
2. Jaroslav Burda, Ing., 57 r., aut. stav. inžinier, Nitra, Za Ferenitkou 139/4, NÁŠ KRAJ
3. Vladimír Bútora, Ing., 62 r., ekonóm, Nitra, Štefánikova trieda 64, Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska
4. Martin Cimrák, JUDr. Ing., 30 r., riaditeľ nemocnice, Nitra, Wilsonovo nábrežie 38, nezávislý kandidát
5. Ivan Gavalovič, Dpt., 75 r., projektant, Nitra, Kráľovská cesta 3, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
6. Ján Greššo, Mgr., 33 r., manažér, Nitra, Vikárska 1, SIEŤ
7. Marta Hučková, PhDr., 59 r., vedecko-výskumná pracovníčka NG kurátorka výstav, Nitra, Kukučínova 484/6, nezávislá kandidátka
8. Dušan Janek, Mgr., 37 r., žurnalista, Nitra, Farská 32, Komunistická strana Slovenska
9. Ivan Juhás, MUDr., 57 r., lekár, gynekológ, Nitra, Štefánikova trieda 7, nezávislý kandidát
10. Ivan Kiko, PhDr. ThDr., PhD., 49 r., súdny znalec, Nitra, Ľudovíta Okánika 2, nezávislý kandidát
11. František Kolár, 57 r., fotograf, Nitra, Škultétyho 30, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
12. Jozef Marko, MUDr., 53 r., lekár, Nitra, Župné námestie 7, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
13. Ladislav Mášik, JUDr., 37 r., právnik, Nitra, Piaristická 2, NOVA
14. Jozef Mátel, PaedDr., 57 r., živnostník, Nitra, Inovecká 44, Komunistická strana Slovenska
15. Henrich Ondrušek, Mgr., 40 r., živnostník, Nitra, Štefánikova trieda 87/96, Konzervatívni demokrati Slovenska
16. Radoslav Pavelka, Bc., 41 r., konateľ spoločnosti, Nitra, Braneckého 5, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
17. Pavol Peťovský, Ing., 38 r., ekonóm, Nitra, Mostná 3, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
18. Renáta Ryníková, PhDr. Mgr. art., PhD., 32 r., herečka a pedagogička, Nitra, Stavbárska 6, SIEŤ
19. Tomáš Stoklasa, JUDr., 38 r., advokát, Nitra, Kupecká 6, SIEŤ
20. Michal Šimonek, Mgr., 31 r., špecialista na kontrakty, Nitra, Hodžova 2, nezávislý kandidát
21. Lívia Šumichrastová, Mgr., 45 r., reštaurátorka, Nitra, Štúrova 35, SMER - soc. demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
22. Jozef Trandžík, doc. Ing., PhD., 61 r., vysokoškolský pedagóg, Nitra, Štúrova 49, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
23. Ján Vančo, PhDr., PhD., 39 r., pedagóg, Nitra, Kasalova 12, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
24. Jozef Weber, MUDr., 64 r., lekár, Nitra, Mariánska 8, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita

Volebný obvod č. 3 - Čermáň

1. Erik Lajtman, MUDr., PhD., 41 r., lekár, Nitra, Čermánske námestie 1686/11, SIEŤ
2. Michal Obtulovič, Ing., 25 r., analytik, Nitra, Dolnočermánska 25, nezávislý kandidát
3. Juraj Paulíny, Ing., 36 r., manažér, Nitra, Južná 38, SIEŤ
4. Jozef Slíž, 64 r., podnikateľ, Nitra, Šumavská 1, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
5. Gréta Šiandorová, Bc., 23 r., študentka, Nitra, Potravinárska 21, Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska
6. Miroslav Tvrdoň, doc. PaedDr., PhD., 49 r., vysokoškolský učiteľ, Nitra, Hájnická 147/45, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 4 - Klokočina

1. Petra Ajdariová, Mgr., 36 r., sociálna pracovníčka, Nitra, Stavbárska 16, nezávislá kandidátka
2. Anton Baláška, 27 r., prevádzkar, Nitra, Škultétyho 46, nezávislý kandidát
3. Dušan Borko, Ing., 55 r., inšpektor práce, Nitra, Oravská 29, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
4. Janka Buršáková, Ing., 57 r., mediátorka, Nitra, Bizetova 10, nezávislá kandidátka
5. Ján Csillag, Ing., 28 r., novinár, Nitra, Cintorínska 2, nezávislý kandidát
6. Viera Čanigová, Mgr., 43 r., učiteľka, Nitra, Zoborská 26, nezávislá kandidátka
7. Martin Čepček, Mgr. et Mgr., 35 r., učiteľ, Nitra, Zvolenská 2/9, nezávislý kandidát
8. Jozef Čuboň, Ing., 61 r., manažér, Nitra, Mons. Vagnera 17, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
9. Miloš Dovičovič, Ing., 58 r., ekonóm, manažér, Nitra, Novomeského 75, nezávislý kandidát
10. Juraj Gajdoš, Ing. arch., 54 r., architekt, Nitra, Hornočermánska 39A, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
11. Ján Gáll, Ing., 55 r., vedúci súhrnného odboru, Nitra, Kmeťova 3, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
12. František Golda, 54 r., murár, Nitra, Benkova 11,7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
13. Alexandra Halmová, Ing., 56 r., SZCO, Nitra, Novomeského 73, nezávislá kandidátka
14. Jozef Hasilla, MUDr., PhD., 54 r., lekár, Nitra, Komenského 20, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
15. Rudolf Hlavačka, Ing., 63 r., vedúci odboru ŽP, Nitra, Partizánska 8, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
16. František Hollý, 59 r., vodič, Nitra, Bazovského 14, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
17. Jozef Hrubec, prof. Ing., CSc., 66 r., vysokoškolský učiteľ, Nitra, Novomeského 21, nezávislý kandidát
18. Dušan Káčer, Mgr., 40 r., konateľ spoločnosti, Nitra, Wolfganga Kempelena 19, Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska
19. Matúš Kováč, Mgr., 28 r., podnikateľ, Nitra, Považská 10, NOVA
20. Peter Kováč, Ing., 35 r., generálny riaditeľ, Nitra, Baničova 524/1 8, Ľudová strana Naše Slovensko
21. Ján Kovarčík, Ing., 63 r., ekonóm, Nitra, Matičná 2, Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska
22. Filip Kubuš, JUDr., 27 r., zamestnanec verejnej správy, Nitra, Jelenecká 47D, SIEŤ
23. Pavol Leštinský, 56 r., strážnik, Nitra, Jedlíkova 3, Komunistická strana Slovenska
24. Lukáš Lužbeťák, Bc., 23 r., študent, Nitra, Benkova 6, Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska
25. Václav Macek, Mgr., 32 r., veliteľ hasičskej a záchrannej jednotky, Nitra, Novomeského 65, SIEŤ
26. Marián Macko, JUDr., 35 r., advokát, Nitra, Koceľova 2, SIEŤ
27. Viliam Mokráň, Ing., 56 r., stavebný inžinier, Nitra, Petzwalova 550/34, Kresťanská ľudová strana
28. Martin Nemky, Ing., 34 r., prednosta OÚ, Nitra, Beethovenova 8, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
29. Pavol Obertáš, 39 r., správca budov, Nitra, Mikovíniho 16, nezávislý kandidát
30. Marta Rácová, RNDr., 60 r., učiteľka, Nitra, Benkova 13, nezávislá kandidátka
31. Róbert Sitár, 25 r., špecialista akvizícií, Nitra, Dlhá 815/5, nezávislý kandidát
32. Marián Soviš, Mgr., 33 r., obchodný manažér, Nitra, Janka Kráľa 51, Strana TIP
33. Ľudovít Svorad, 51 r., ved. úseku OD, Nitra, Murániho 3, Komunistická strana Slovenska
34. Naďa Šimová, PhDr., 35 r., vedúca odboru sociálnych služieb, Nitra, Novomeského 49, NOVA
35. Dominika Tekeliová, Mgr., 26 r., tlmočníčka, prekladateľka, Nitra, Baničova 20, SIEŤ
36. Milan Tomeček, 40 r., súkromná bezpečnostná služba, Nitra, Bizetova 460/4, nezávislý kandidát
37. Stanislav Vereš, Mgr., 49 r., dispečer CMD, Nitra, Partizánska 38, nezávislý kandidát
38. Radovan Žuffa, Ing., 40 r., regionálny riaditeľ pre OVB, Nitra, Petzwalova 7, MOST-HID

Volebný obvod č. 5 - Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje

1. Daniel Balko, Mgr., 43 r., politológ, Nitra, Tríbečská 1, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
2. Milan Burda, Ing., 56 r., ekonóm, Nitra, Na Hôrke 47/2, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
3. Stanislav Dolež, 43 r., stavbyvedúci, Nitra, Tokajská 2, nezávislý kandidát
4. Štefan Klačko, 61 r., správca hokejovej haly, Nitra, Krompašská 11, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
5. Jaroslav Maček, Mgr., 62 r., riaditeľ SŠ, Nitra, Pod Hrabinou 23, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
6. Dávid Marci, 22 r., študent, asistent nepočujúcich, Nitra, Na Hôrke 11, SIEŤ
7. Miroslav Mikulášik, Ing., 63 r., vedúci odboru OÚ Nitra, Nitra, Hájska 2, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
8. Milan Monček, Ing., 62 r., technik, Nitra, Na Hôrke 19, nezávislý kandidát
9. Ondrej Norba, JUDr., 64 r., dôchodca, Nitra, Na Hôrke 28, Komunistická strana Slovenska
10. Peter Spišiak, Mgr., 43 r., manažér, Nitra, Dlhá 816/9, Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska
11. Ľuboš Török, PhDr., PhD., 35 r., vysokoškolský pedagóg, Nitra, Považská 16/13, SIEŤ

Volebný obvod č. 6 - Zobor, Dražovce

1. Pavol Bakoš, RNDr., 58 r., biológ, Nitra, Ščasného 317/10, nezávislý kandidát
2. Jana Berecová Titková, JUDr., 37 r., advokátka, Nitra, Dubová 2, nezávislá kandidátka
3. Terézia Bieliková, Mgr., 38 r., manažérka, Nitra, Ružová 30, SIEŤ
4. Mário Dinga, JUDr., 44 r., právnik, Nitra, Hornohorská 3086/5, nezávislý kandidát
5. Miloslav Hatala, Ing., 54 r., geodet, Nitra, Moskovská 19, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
6. Renáta Kolenčíková, Mgr., 49 r., asistentka poslanca NR SR, Nitra, Hornozoborská 101, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
7. Mária Kostrejová, MUDr., 43 r., lekárka, Nitra, Veltlínska 3, nezávislá kandidátka
8. Stanislav Kováč, Mgr., 52 r., filmár a dokumentarista, Nitra, Horeckého 7 A, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
9. Peter Kraus, Mgr., 56 r., výsluhový dôchodca, Nitra, Strmá 28, SIEŤ
10. Karol Ruth, 54 r., živnostník, Nitra, Višňová 30, Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska
11. Rozália Somorčíková, 58 r., poradkyňa predaja, Nitra, Vysoká 2573/13, Strana maďarskej komunity - Magyar Kôzôsség Pártja
12. Ivan Števanka, Ing., 52 r., lektor, Nitra, Kláštorská 3284/121, NOVA
13. Pavel Varga, 55 r., podnikateľ, Nitra, Jánskeho 4, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana

Volebný obvod č. 7 - Chrenová, Janíkovce

1. Jozef Arpáš, 65 r., dôchodca, Nitra, Dlhá 86, Slovenská demokratická a kresťanská únia
- Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
2. Norbert Bordáš, Ing., 37 r., SZCO, Nitra, Matušincova 38/A, nezávislý kandidát
3. Michal Civáň, Mgr., 42 r., manažér obchodu, Nitra, Výstavná 15, SIEŤ
4. Dušan Damašek, 38 r., obeh. manager, Nitra, Trieda Andreja Hlinku 7, nezávislý kandidát
5. Samuel Diatka, JUDr., 38 r., právnik, Nitra, Beniakova 15, SIEŤ
6. Marek Ďuran, JUDr., 41 r., advokát, Nitra, Sitnianska 5, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
7. Michal Gajdoš, Ing., 33 r., ekonóm, Nitra, Levická 73/A, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
8. Daniel Hecht, MUDr., 31 r., lekár, Nitra, Za Humnami 23, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
9. Vladimír Hutník, Ing., 49 r., tréner osobného rozvoja, Nitra, Trieda Andreja Hlinku 7, SIEŤ
10. Peter Košťál, Ing., PhD., 35 r., referent, Nitra, Za Humnami 59, nezávislý kandidát
11. Anton Kretter, doc. Ing., PhD., 70 r., vysokoškolský pedagóg, Nitra, Ždiarska 11, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
12. Lucia Mitanová, Mgr., 32 r., vedúca pobočky českej firmy, Nitra, Tríbečská 11, NOVA
13. Ľubomír Moravčík, Ing., 49 r., živnostník, Nitra, Šúdolská 44, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
14. Peter Oremus, Ing., PhD., 38 r., manažér, Nitra, Biela 940/9, nezávislý kandidát
15. Oľga Otrasová, 66 r., ekonómka, Nitra, Štiavnická 3, Komunistická strana Slovenska
16. Miloš Paliatka, 62 r., konateľ Nitrianskej investičnej, s.r.o., Nitra, Partizánska 65, SMER-sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
17. Jozef Paulík, 66 r., dôchodca, Nitra, Malíkova 16 A, nezávislý kandidát
18. Barbara Pavlíková, PhDr. Mgr., PhD., 28 r., vysokoškolská pedagogička, Nitra, Gorazdova 34, SIEŤ
19. Dalibor Petráš, MUDr., 45 r., lekár, Nitra, Južná 1656/38, SMER - soc. demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
20. Peter Sabol, PhDr., 32 r., psychológ, Nitra, Rázusova 12, SIEŤ
21. Andrej Sitkey, Ing., 39 r., dopravný inžinier, Nitra, Lomnická 18, nezávislý kandidát
22. Juraj Šantavý, Ing., 42 r., riaditeľ spoločnosti, Nitra, Kasárenská 8, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
23. Marek Šesták, Ing., PhD., 35 r., manažér, Nitra, Pri strelnici 81, nezávislý kandidát
24. Anna Šmehilová, PhDr., PhD., 35 r., riaditeľka o. z. EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského, Nitra, Ďumbierska 7, NOVA
25. Štefan Štefek, Ing., 47 r., zástupca primátora, Nitra, Willermova 11, nezávislý kandidát
26. Róbert Švec, Mgr., 38 r., politológ, Nitra, Lipová 8, nezávislý kandidát
27. Igor Tarabčák, MUDr., 59 r., lekár, Nitra, Pri strelnici 44, SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
28. Miroslav Timko, 61 r., nezamestnaný, Nitra, Kremnická 1, Komunistická strana Slovenska
29. Zuzana Vicenová, 33 r., ekonómka, Nitra, Dlhá 8, Národ a Spravodlivosť - naša strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, Strana demokratického Slovenska
30. Anton Zikla, prof. Ing., CSc., 69 r., univerzitný profesor, Nitra, Štiavnická 9, Komunistická strana Slovenska


Zdroj: Mesto Nitra, Nitralive.sk